Keresztirányos elköteleződés

Október utolsó hétvégéjén (2013. október 25-27.) került sor az idei keresztirányos elköteleződésre, Kolozsvár mellett a kisbácsi plébánián. Az elköteleződési alkalom lelkigyakorlattal egybekötve történt az idén, így lehetőség volt találkozásra egymással és a Jóistennel. A hétvégét 32-en töltöttük együtt. Pénteken Keresztirány Café formájában oszthatta meg mindenki mindazt, ami az elmúlt évben történt az életében. Ezt követően összefoglaló videóval emlékeztünk vissza a programjainkon megörökített pillanatokra. Végül az esti dicsőítésben lezártuk az évet, és hálát adtunk Istennek mindazért, amit cselekedett bennünk és általunk.

Szombat reggel „újévet” kezdtünk. Délelőtt T. Kruzslitz Imre atya tanításán keresztül az Istennel való személyes kapcsolatról és az abból fakadó szolgálatról hallottunk és beszélgettünk. Délután pedig Sidó Éva kihozta belőlünk a kreatív énünket, és mesélt arról, hogyan is jött létre a Keresztirány. Tudatosult bennünk, hogy a Keresztirány lényege a kapcsolat: Istennel való kapcsolat és egymással való kapcsolat. Ezért a következő évben a Keresztirányon belüli kapcsolatépítésre próbálunk figyelni és konkrét lépéseket tenni.

Egy kis változást vezettünk be az elköteleződéssel kapcsolatban. A KI tanácsban az elmúlt évet kiértékelve és a tapasztalatokat, visszajelzéseket figyelembe véve, úgy döntöttünk, hogy nem lesz az idén kétszintes elköteleződés, nem lesz munkatárs és segítő, hanem egyedül csak elkötelezett keresztirányos. Ez azt jelenti, hogy aki elköteleződött lehetőségei/életkörülményei szerint teszi, amit tud, de azt szívvel, lélekkel. Az idei évre 23 személy köteleződött el a Keresztirányban.

A régiónkénti felosztás nem változott. Tehát a Nyugati Régió, magába foglalja Aradot, Nagyváradot, Kolozsvárt, Szatmárt és Szimériát, a régiófelelőse Görbe Sándor-Csaba. A Keleti Régióhoz tartozik Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyó és környéke, Csíkszereda, Brassó, Kézdivásárhely, Szentgyörgy, a régiófelelőse Leveles Piroska.

Továbbra is a két régiófelelős koordinálja a régióhoz tartozó elkötelezett Keresztirányosokat, az ott zajló programokat.

A Keresztirány Team az idei évben is következő személyekből áll: Görbe Sándor-Csaba (nyugati régiófelelős), Leveles Piroska (keleti régiófelelős), Roman Bakos Hajnalka-Mária (gazdasági vezető), André Zsófia (titkár), Szilágyi László (szupervizor), Fülöp László (lelkipásztori vezető).

A Jóisten áldását kérjük mindazokra, akik az elmúlt évben imáikkal, anyagi javaikkal vagy bármi mással támogattak bennünket!

Hála és dicsőség Istennek mindazért, amit ezen a hétvégén cselekedett!