KERESZTIRÁNY REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ 2014– NAGYVÁRAD
  KERESZTIRÁNY REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ 2014– NAGYVÁRAD
 
 
       Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14, 6) mottóval indult az idei Keresztirány Regionális Ifjúsági Találkozó, amely április 25 és 27 között zajlott a nagyváradi Velencei Katolikus Kultúrházban. A házigazdák a nagyváradi Szent Pál közösség és a Palikák ifjúsági csoport voltak.
A találkozón több helységből részt vettek Erdély-szerte a fiatalok: Arad, Csernakeresztúr, Nagyvárad, Kolozsvár, Buziásfürdő, Zilah, Nagykároly, Sziméria, Marosvásárhely, Máréfalva, Székelyudvarhely, Szekelykeresztúr, Orotva, Gyergyócsomafalva, Csíkmenaság, Csíkszereda, Gelence, Kézdivásárhely, Brassó. A résztvevők összesen 140-en voltak. Újdonságnak számított, és nagy örömünkre szolgált, hogy az idén román ajkú aradi fiatalok is bekapcsolódtak a programunkba.

   A program péntek délután kezdődött, ismerkedtünk a találkozó helyszínével, egymással, s ezáltal felszabadultunk. Ezt követően az élet kétféle útjáról beszélt nekünk Csortán Szabolcs, megemlítve, hogy vannak olyan utak, amelyek zsákutcába vezetnek, és kiemelte, hogy egy út van, amelyen érdemes járni, az az út, amelyen Jézussal járunk. 
   Szombat délelőtt Rácz Gábor beszélt nekünk a keresztény élet egyik fontos igazságról, ami Jézus Krisztus megváltó tette. A szentmisén Ft.Pék Sándor atya a feltámadás kapcsán a következőt kérdezte: „Ha valóban van feltámadás, akkor ennek mi a következménye? Hát az, hogy Jézus él, tehát találkozhatsz vele, cselekszik stb. Azt is kiemelte: ha úgy mész haza, hogy Ő nem mondott neked semmit, hiába jöttél ide.” A szentmisét ugyancsak egy kérdéssel fejezte be: “Hol van a keresztirányos helye?” Miután több választ meghallgatott, azt mondta: “hát a pápa mellett!”
   Ezek után Majoros Tibor vezetésével városnézésre indultunk, amely sok kalandot tartogatott, mivel amellett, hogy megismertük Nagyvárad történetét és építészetét, a csoportoknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk. 
   Vasárnap Szotyori Erika a Krisztusban való életről beszélt, és kiemelte, hogy ahol Krisztus van, ott élet van. És ahhoz, hogy a hétköznapjaink is ezzel az élettel legyenek telve, szükségünk van olyan krisztusi közösségre, ahol olyan emberekkel ismerkedhetek, találkozhatok, akiknek Jézus az életük középpontja.  A találkozó hálaadó szentmisével fejeződött be, amelyben T. Kruzslitz Imre atya II. János Pál és XXIII. János pápák szentté avatásáról beszélt. II. János Pál szavait idézte, amit maga a pápa 1991. augusztus 19-én intézett a magyar fiatalokhoz, amely így szól: „Legyetek tiszták, hősök és szentek”. Ezzel buzdítva a fiatalokat arra, hogy ha bűnt is követnek el, kapaszkodjanak Jézusba és tőle várják a tisztulást.
   A hétvége folyamán a résztvevők a kiscsoportos tevékenységek keretén belül jobban megismerhették egymást, és együtt elmélyíthették az előadások mondanivalóját, megosztva saját tapasztalataikat, meglátásaikat a témákkal kapcsolatban.
   Köszönetünket fejezzük ki a nagyváradi Velencei plébánosnak, Curaliuc Demeternek azért, hogy biztosította számunkra a helyszínt, valamint a Don Orione görög-katolikus iskola és a Szacsvay Imre Líceum igazgatóságának, hogy befogadtak minket és szállást adtak nekünk. Isten áldása kísérje életüket!
   Köszönetet mondunk a Renewal Ministries Szolgálatnak, hogy támogatta a programot anyagilag, és Majoros Tiboron keresztül részt vett a találkozón és mindenben a segítségünkre volt.
Hálásak vagyunk Ft. Pék Sándor főesperes Úrnak, hogy a szombati szentmisét celebrálta, és Kruzslitz Imre atyának, hogy jelen volt végig a programunkon és szolgált felénk.
   Dicsőség Istennek minden apró és nagy kegyelemért, amit ezen a találkozón megtapasztalt minden fiatal külön-külön, és magával hazavitt.
 
Íme néhány tanúságtétel:
 
   "Ezen a hétvégén hihetetlen élményben volt részem. Egy csomó új dologra jöttem rá a tanítások során, és éreztem Isten jelenlétét, főleg szombat este. Remélem, sőt tudom, hogy az Ő erejével képes leszek mindazt megtenni, amire Ő kiválasztott. Örülök, hogy megerősíthettem mind Istennel, mind embertársaimmal a kapcsolatomat." Kovács Ildikó,Brassó 
 
   "A hétvégi találkozó nemcsak egy találkozó volt, maga volt a Találkozás. Találkozás Istennel és új emberekkel egyaránt, egy olyan különleges módon, amelyet nem fogok elfelejteni. Remélem még lesz alkalmam részt venni keresztirányos programon, mert megéri és felejthetetlenek." B.O ,Kézdivásárhely
 
   "Ez a találkozó nem várt élményekkel gazdagított. Úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültem ezáltal Istenhez, mert újból megtapasztaltam, hogy Ő ÉL. Köszönöm, hogy segítettetek nekem a feltöltődésben. Most már jobban érzem a szeretetet a hétköznapokban, és meg tudom látni az apróságban a csodát. Köszönöm! " Both Tamás,Gelence.
 
A Keresztirány nevében,
Görbe Sándor Csaba, programvezető.