I-IV-es Keresztirányos Biblia tábor

Az idei I-IV-es Keresztirányos Biblia tábort a csíkjenőfalvi közbirtokosság épületében és nagy udvarán tartottuk augusztus 2-7 között, a “Szeretsz-e engem?” mottóval. A táborban 38 gyerkőc vett részt, akikkel öröm volt együtt lenni a szűk egy hét alatt.
Az idei témánk arról szólt, hogy Jézus milyen csodálatosan közeledett az emberekhez, hogyan választotta ki tanítványait és őket mire tanította. A gyerekek a hét folyamán hallottak a csodálatos halfogásról; arról, ahogy Jézus megmosta a tanítványok lábait; hogyan megbocsátotta Péternek a háromszoros tagadását; valamint, a tanítványokról, akik kiálltak hitük mellett és tovább is adták azt. Hisszük, a gyerekek szívükbe zárták az üzenetet, hogy Isten őket szereti, meghívja, hogy tanítványai legyenek, és Jézustól tanulva megmaradjanak az egymás iránti szeretetben.
A hét folyamán a gyerekek több műhelyen is felismerhették, tehetségüket, alkotni tudásukat és sokoldalúságukat: volt, aki igekártyát készített, gitározott vagy zongorázott, más agyagozott, festett, képeslapot készített quilling technikával, vagy épp táskát készített a már megunt vagy kinőtt blúzból, pólóból. A közös játékok, sportvetélkedők pedig különös élmények voltak úgy a gyerkőcöknek, mint nekünk szervezőknek, annyira jó volt együtt nevetni és együtt lenni.
Kegyelemnek éltük meg a két pap bácsi jelenlétét a táborba, ezáltal a közösen megünnepelt szentmiséket. Pénteken Csont Ede, tusnádi plébános, tartott nekünk szentmisét, szombaton pedig Lukács János, csíkszentdomokosi segédlelkésszel együtt adtunk hálát a táborért. Köszönjük mindkét pap bácsinak, az élettel teli prédikációkat és a közvetlenségüket a gyerekekhez. Isten áldja minden törekvésüket.
Pénteken délután kirándulni indultunk, a táborhellyel szemben lévő hegyre. Volt, aki fölment a csúcsra, volt, aki nem, de olyan jó volt együtt kapaszkodni és megérkezni.
Szombaton este nagy tábortűzzel és szalonnasüléssel, zenével ünnepelve közeledtünk a tábor végéhez. A vasárnap a búcsúzás és a hála napja volt: a gyerekek hálásak voltak, mert egy újabb élményekben gazdag táborban vehettek részt, a szülők azért, mert meg voltak győződve, hogy a gyerekeiknek jó volt ebben a táborban, a szervezők, meg azért, mert látták, hogy Jézussal a szívükbe mennek el a gyerekek és mindazt, amit láttak, hallottak el fogják mondani barátaiknak, szüleiknek.
Köszönjük a szülőknek a bizalmat, a megértést és a nyitottságot, hogy ránk bízták pár napra gyerekeiket, igazán áldás volt velük lenni és együtt tapasztalni Isten szeretetét.
Köszönöm mindazoknak, akik a tábor folyamán segítettek és azon fáradoztak, hogy ez a pár nap élmény legyen a gyerekek számára, ezáltal Isten szeretete, közelsége tapasztalhatóvá váljon mindannyiunk számára.
Elsősorban köszönjük a mi szerető Istenünknek, hogy mindannyian úgy lehettünk ott ebben a táborban, mint az Ő gyermekei. Hálásak vagyunk, hogy szeretsz minket, végig velünk voltál, vigyáztál nagyra és kicsire egyaránt. Dicsőség Neked ezért, Istenünk!


A szervezők nevében,
Vakaria Erika