Hagyományőrző tábor volt Pálpatakán

A tavalyi évhez hűen, idén újra megszervezésre került a Keresztirány Hagyományőrző tábora, amelyet július 15-21. között tartottunk Pálpatakán. A táborban negyven fiatal vett részt, nagy része Marosvásárhelyről, de érkeztek Székelyudvarhelyről, Brassóból, Csíkszeredából és Gyergyóból is. A tábor ideje alatt 14 fős szervező csapat segítette a fiatalokat, hogy elkísérve a választott népet Egyiptomból az Ígéret földjéig lehetőségük legyen Istennel személyesen találkozni.
A hét egy igazi közös utazásról szólt a Keresztirány-expresszel, amely keretében találkoztunk Mózessel, és megtudtuk, hogy mi is kiválasztottak vagyunk. De megnéztük azt is, hogyan szabadította meg népét az Úr Egyiptomból, és megtudtuk, hogy mi is meg vagyunk mentve. Aztán elkísértük a választott népet a pusztába, jelen voltunk a szövetségkötésnél, és mi is megújítottuk azt Istennel, és mivel tudjuk, hogy egyedül gyengék vagyunk, kértük Istent, hogy Szentlelkével segítsen bennünket. Egy délelőtt keretében lehetősége volt mindenkinek sátrat verni egyedül a pusztában és elbeszélgetni Istennel, ahogy Mózes is tette. A Kánaán földjére küldött felderítőktől megtudtuk, nem mindegy, kinek a véleményére adunk, és végül azt is, hogy abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Isten munkatársai lehetünk az Ő országának építésében.
Mindezek mellett nem maradt el a közös szentmise, szentségimádás, a műhelyek, közös játék, akadályverseny és párkapcsolatos téma sem. A fiatalok számára egy igazi életet megváltoztató kaland volt, ezt igazolják a visszajelzések a résztvevők részéről:

  • „A táborban megtapasztaltam Isten jelenlétét, az Ő szeretetét és megtanultam megbocsátani magamnak. Ez egy olyan hely, ahol rengeteget tanulhatsz, tapasztalhatsz, ugyanakkor sok baráttal, hatalmas boldogsággal és Isten szerelmével távozhatsz.”
  • „Ez az a tábor, ahol tényleg szabadon ismerkedhetsz, barátságokat köthetsz, és Istenhez közelebb kerülhetsz. Nagyon jól éreztem magam a szentségimádáson és a tanításokon. Úgy érzem, sokat fejlődtem, és sok sebem begyógyult.”
  • „Tetszett a táborban, hogy a programok jól meg voltak szervezve. A témák nem voltak unalmasak, úgy tanulhattunk Istenről, hogy közben élveztük is. Tetszett a sok műhely, a játékok. Vagány volt, hogy Istenre volt fektetve a hangsúly, és hogy sok időt tölthettünk Vele. Másoknak, úgy reklámoznám, hogy ez egy olyan tábor, ahol rengeteg a szórakozás és amellett Istennel is megismerkedhetünk. Itt nem kell megfelelni, mert elfogadnak úgy, ahogy vagyunk.”
  • „Itt megtapasztalhatod Istent úgy, ahogy még soha életedben. Olyanokkal is érkeztem együtt ide, aki egyáltalán nem hittek Istenben és mostanra ez teljesen megváltozott.”
  • „A táborban eltöltött idő számomra minden nap nagy ajándék volt. Soha nem gondoltam volna, hogy létezik szövetség Istennel, vagy, hogy tisztaság-ígéret. Nagyon hálás vagyok, hogy belecsöppentem ebbe a táborba és a Mennyei Atyához közel kerültem. Úgy érzem, hogy nagyon szegényen jöttem ide, de most gazdagon távozhatom a Jóisten szeretetével.”

Hálás köszönet mindazoknak, akikkel együtt szolgálhattunk a fiatalok felé és tapasztalhattuk a Jóisten bőséges áldását és kegyelmét.
Isten fizesse és áldja meg mindazokat, akik anyagiakkal vagy imáikkal támogattak bennünket. Köszönetet mondunk Nt. Bordi János plébános úrnak, hogy a szentmisékkel szebbé tette a táborunkat, valamint azért is, hogy évről évre olyan nagy szeretettel fogad bennünket és minden problémánkban mellettünk állt. Ugyanakkor köszönetet mondunk Nt. Balázs Ferenc plébánosnak, hogy anyagiakkal segítette a tábor sikerességét. Hálás köszönetet mondunk T. Fülöp László segédlelkésznek is, aki gyóntatással és szentmisével gazdagította táborunkat.

Istené legyen minden hála és dicsőség!