Bérmálkozási felkészítőre látogattunk Székelyudvarhelyre

2014. március 7-én bérmálkozási felkészítőre hívta meg a Keresztirány Ifjúsági Szolgálatot Csont Ede atya Székelyudvarhelyre, amely a Márton Áron Ifjúsági Házban volt megtartva és 33 fiatal volt jelen a felkészítőn.

A Keresztirány munkatársai közül Leveles Piroska, a keleti régió felelőse, André Zsófia, a Keresztirány titkára, Munteanu Renáta, a Páratlan páros lelki nap főszervezője és jómagam (Csortán Szabolcs) vállaltuk el az alkalom levezetését.

Játékkal indult az alkalom, ami természetesen nem hiányozhat egy keresztirányos programról sem J.

Az alkalom a bűnbánat, böjt, bűn témájának adott hangot. Piroska beszélt a bűnről, hogy Isten szívében ott a sok kicsi szív, ami a mi szívünk, és dobog. Amikor bűnt követünk el, olyan, mintha egy élő szívből egy élő darabot tépnénk ki. Továbbá feltette a kérdést, hogy hányszor követünk el bűnt? – elgondolkodtató…

A bűnbánat témáját interaktívan mutatta be. Beszélt arról, hogy a bűnbánatban találkozunk magunkkal és bátorított minket, hogy merjünk szembenézni magunkkal, figyeljünk a lelkiismeretre, tartsunk önvizsgálatot, lelkiismeret-vizsgálatot. Elgondolkodtatott, amikor elmondta azt is, hogy a gyónásban gyógyulunk, és helyreáll a kapcsolatunk Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal.

A böjt témakörbe Zsófi vezetett be minket, és máris nagy örömhírt közölt. Beszélt arról többek között, hogy a böjt nem önkínzás. Tanúságot tett arról, hogy milyen öröm volt számára, amikor böjtölt. Arról is beszélt ennek kapcsán, hogy lemondott az édességről, mert böjtölt, és öröm volt odaadni másnak az édességet.

Reni arról beszélt többek között, hogy mit tesz az emberrel a bűn, hogyan jött ki belőle, ki segített neki, s most hogy él teljesebb életet. Tanúságot tett erről.

A végén az atya zárta az alkalmat. Hálás vagyok, hogy jó gondolatokat fűzött az alkalom lezárására.

Úgy láttam, hogy Isten elkezdett bennük cselekedni, hogy magához édesgesse egyre jobban ezeket a drága fiatalokat!

Mint a helyi kapcsolattartó személy nagyon hálás vagyok a Keresztirány Ifjúsági Szolgálatnak, hogy eljöttek, és vállalták ennek a programnak a levezetését.

Nem utolsó sorban köszönöm Csont Ede atya nyitottságát, vendégszeretetét, és mindazt a szeretetet, amellyel fogadott minket, és amivel búcsúztunk tőle.

 

Csortán Szabolcs