ÉbresztŐ, mert ébreszt Ő!

Idén először került megrendezésre az ÉbresztŐ!  nevet viselő, 5-8 osztályos korosztálynak szóló bibliatábor. A rendezvény 2019. szeptember 1-6 között zajlott, Székelyvarságon. A tábor a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat kezdeményezésével, és 11 lelkes fiatal tevékenykedése által valósulhatott meg.
 

De miért pont ÉbresztŐ? A tábor neve nem csak egy csergőórát kíván eszünkbe juttatni, hanem magára a nagybetűs Ő-re, azaz a jó Istenre irányítja a figyelmünket, aki nem más, mint a mi saját ébresztőnk. A tábor célja, hogy a fiatalok ráébredjenek arra, hogy a szerető Isten őket személyesen kiválasztotta, terve van az életükkel, és ő nem szeretné, hogy “átaludjuk az életünket’’! Ugyancsak ezt támasztja alá az idei mottónk: ’’Veled leszek, és ez lesz a jel, amelyről felismered, hogy küldetésed tőlem van...’’ Kiv 3,12

A tábor témákra, azaz napi gondolatébresztőkre épült fel, amelyeket az ószövetségi Mózes történeteivel, illetve saját személyes tapasztalatainkkal vittünk közelebb a fiatalokhoz. A résztvevők először az istengyermeki identitásukban erősödhettek meg, másnap pedig a bűnről és annak következményeiről hallhattak, amelyhez legerősebben az a két gondolat társult, hogy Isten a bűnt nem, de a bűnöst nagyon szereti, illetve, hogy Jézus akkor is meghalt volna értünk, ha csak mi lettünk volna a földön. A következőkben lehetőségük volt döntést hozni, hogy Isten barátaiként folytatják útjukat, és ezzel választ adnak az ő hívására, végül pedig a baráti kapcsolatok és a közösség témákról hallhattak.  A témák mellett szentmisén vettünk részt, amelyet Csíki Szabolcs atya celebrált, majd szerdán a Szentségimádás keretein belül döntések születhettek Isten és az ő barátsága mellett. A Szentségimádásnál Tamás Barni atya volt velünk.

Az előadások és imák mellett még számos fiatalos programmal készültünk, illetve a kamaszodó korosztályt érintő egyéb kérdéseket igyekeztünk megvitatni. A széles igényskálát kielégítve idén sem maradhatott el a sport, a kézműves tevékenységek, a zene és néptánc műhelyek, csapatépítő játékok, a már hagyománnyá vált, de idén nem hagyományos akadályverseny, az élményszínház, a Varság születik nevet viselő tehetségmutató illetve a Quiz est, amely által rengeteg új és hasznos információval gazdagodhattunk. Mindemellett kirándultunk, meghódítottuk a varsági Csorgókő vízesést, míg később a párkapcsolatos témák minket. A tábor fiatalos összetételét tekintve elengedhetetlennek tartottuk, hogy már az 5-8 osztályos korosztály, ezen belül is főként a 13-14 évesek is tudomást szerezzenek a tisztaság, illetve a tiszta párkapcsolatok fogalmáról, mindezt a katolikus egyház szemszögéből megközelítve.  Ennek egy fantasztikus tanúságtétel után több fórumos beszélgetés által adtunk teret. Mindennek a résztvevőkben megfogalmazódott kérdések megvitatása adta a keretet. A fiatalos életvitel elengedhetetlen része talán a szórakozás. A Just dance és a spontán buli által igyekeztünk a résztvevők számára példát mutatni a keresztény értékrendet megőrző szórakozásra is. A felszabadult, vidám és barátságos hangulat bizonyítékul szolgált számunkra, hogy az üzenet célba ért.

A tábor végére a szervezőcsapat egyöntetűen azt az egy szavas, rövid mondatot fogalmazta meg, hogy Megérte! A résztvevők és szervezők közt kialakult kölcsönös bizalmi és testvéri kapcsolat, a szeretet és a tábor végén hangot kapott kis beszámolók, a könnyes búcsú és a “megtört falak’’ egyöntetűen erről árulkodtak.

Végezetül, de nem utolsó sorban hálásan köszönjük Barni és Szabolcs atyának, hogy jelenlétükkel, illetve szolgálatukkal közelebb hozták hozzánk a jó Istent. Isten fizesse nekik! Köszönjük a Nagy Család Laknak, hogy idén is otthont adtak a táborunknak, amely nem csak fizikailag, hanem a szeretetteljes fogadtatásban is megnyilvánult. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével, imájával, illetve anyagilag vagy bármilyen módon hozzájárult, és támogatta a tábor létrejöttét. Isten fizesse minden közreműködőnek!

 

A szervezőcsapat