Történetünk

A Keresztirány rövid története 2004-2012 között

 

2004 őszén a KKM Erdélyi Tanácsa megbízta Eberlein-Sidó Évát az ifjúsági evangelizációval a Megújuláson belül. Egy 3 fős csapattal: Majoros Tibi, Sidó Éva és Szilágyi László (Sziszi) már 2001. óta szerveztek ifjúsági- és gyerektáborokat, lelkigyakorlatokat főként Arad-Nagyvárad környékén. Ezzel a csapattal indult útjára az EKKM Ifjúsági Szolgálata.
2004-ben volt az első, talán történelminek is nevezhető pálpataki tábor, amelyben németországi fiatalok is szolgáltak, és egy amerikai (USA, Trinidad és Tobago) missziós csapat is vendégünk volt Jan Taylor atya vezetésével. Ezt követően évről-évre nőtt a pálpataki táborok száma és tágult, ill. tagolódott a korosztály.
Mivel a nyári táborok kevésnek bizonyultak, az év többi részében is szükségét láttuk az evangelizációnak, így 2004-ben a szokásos nyári táborok mellett elindultak a téli találkozók.

2005 nyarán Csiksomlyón került sor az első vezetőképző hétvégére, ahol 17 közösségből 32 résztvevő ismerkedett és osztotta meg tapasztalatait, kérdéseit, szükségeit. Ezt követte 2006 februárjában egy másik vezetőképző hétvége, amely már a korábban felvázolt igényekre válaszolt.

2006-ban már nyári találkozót is szerveztünk Szécsenyben. Ezt követően Éva missziós körutat tett, melynek során meglátogatta a Csík környéki ifjúsági csoportokat.

2007 nyarán már 3 táborra került sor a különféle korcsoportoknak, ezen belül vezetőknek egy közös tábor németországi fiatalokkal. Ezzel együtt folytatódtak a szécsenyi és téli találkozók.

Ahogy egyre nőtt az igény, egyre több programot szerveztünk, egyértelművé vált, hogy ez a kis csapat kevés, tovább kell adni, növekedni kell. Meghívtuk a csapatba Tódor Erzsikét, aki a csíkszeredai közösség ifjúsági felelőse volt akkor. De ennél is többre volt szükség. Így született a HAT (Hited Add Tovább) ifjúsági vezetőképző. Az ötlet már 2006-ban megfogalmazódott, de 2007-ben öltött testet. Ősszel elindult az első HAT 28 résztvevővel.

2008-ban egy komoly fordulatot vett az ifjúsági szolgálat. A Szűzanya oltalmába ajánlottuk a szolgálatot és felvettük a Keresztirány nevet. Téli találkozó helyett tavasszal regionális találkozót kezdtünk szervezni, és egyre inkább bekapcsolódtunk az őszi KFT-be (Katolikus Fiatalok Találkozójába), valamint az EKKM éves találkozóján külön programot kezdtünk szervezni a fiatalok számára, elindultak a téli táborok Hargitafürdőn. A nyári táborokban beindult a tisztasági elköteleződés.
Az ifivezetők egy részével elmentünk Sec-be, Csehországba, a RELaY konferenciára. Itt döntés született arról, hogy az ifjúsági szolgálat megújul módszertanában, nagyobb teret engedve a felnövekvő vezető generációnak. Döntöttünk arról is, hogy továbbadható programokat fogunk írni a különböző korcsoportoknak. Tisztult a látás, küldetés és a struktúra, kialakultak a szolgálati szintek: stáb, szervező, vezető, szupervizor.
Öt fiatal vezetőt elküldtünk tanulmányi útra Németországba a JUMP fesztiválra: András Szabolcs, Fernengel Juli, Kajtár Gergő, Kercsó Terike és Kis Orsi.

2008 őszétől tovább bővült a vezető csapat András Szabolccsal és Kis Orsolyával. Megújult a weboldal is, és növeltük a tárhelyet.

2009-ben véget ért az első vezető-képző (HAT), 18-an végezték el, akik 1 évre elköteleződtek a Keresztirányban. Robbanásszerűen megnőtt a programokra való igény és lehetőség. A frissen végzett vezetők vizsgatáborokat szerveztek, amelyeket már önállóan vezettek, az eddigi vezetők ún. szupervizorként voltak jelen, hogy szükséghelyzetben segítsenek a fiataloknak. Kialakultak a korcsoportos táborok (1-4., 5-8., ill. 9-12. osztályosok számára). Egyre inkább bekapcsolódtunk csoportvezetőkkel a CSIT-be és más egyházmegyei találkozókba.
2009-2011 között kiadtunk egy ifjúsági magazint, a Látlapot, amelybe ifjúsági csoportok és a munkatársak írtak különféle cikkeket, tanúságtételek, bemutatkoztak a csoportok, keresztény hírességekről és divatról, zenészekről és filmekről olvashattak a fiatalok. Ezt anyagi okok miatt 2011-ben meg kellett szüntetnünk.

2010-ben teljesen egyértelmű volt, hogy a fejlődéshez további vezetőkre van szükség. Új HAT-ról döntöttünk. Ehhez meghívtuk Medjugorjeba egy zarándoklatra azokat a fiatalokat, akiket szerettünk volna meghívni a következő vezetőképzőre. A zarándoklaton megújítottuk a Szűzanyának való elköteleződést. Velünk tartottak Tamás Barnabás és László Rezső atyák is, akik a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség vezetését vették át, valamint Fülöp Laci atya, akit később felkértünk, hogy legyen a Keresztirány lelkipásztora.
Nyáron a 9-12.-es korosztály számára tervezett táborok tovább tagolódtak: művészeti, nyelv- és hagyományőrző táborokat tartottunk. Vendégünk volt Gert Overmeer atya Hollandiából, aki végiglátogatta a közösségeket, és a KKM ET főelőadója is volt úgy a felnőttek, mind a fiatalok programján. Télen elindult a második HAT vezetőképző 45 résztvevővel, és megszületett az Erdélyi Madrid ötlete, amely a FIF, KFT és Keresztirány első közös projektje volt. Ennek kapcsán 3-an ellátogattak Hollandiába, az ottani téli táborba, hogy ötleteket merítsenek: Eberlein-Sidó Éva, György Zsolt és Kis Orsolya.

2011-ben a táborokon és találkozókon túl egyre több plébániai lelkigyakorlatra kaptunk meghívást. A 9-12.-es táborokat elhagyva teljes erővel bekapcsolódtunk az Erdélyi Madrid szervezésébe. Szeptemberben Eberlein-Sidó Éva átadta a Keresztirány vezetését. Az elkötelezett tagokból álló csapat új vezetőket választott: Kercsó Terikét szolgálati vezetőnek, aki a programok szervezését és a külső kapcsolatokat vette át, és Leveles Piroskát pasztorációs vezetőnek, aki a Keresztirány belső vezetését, a csapaton belüli kapcsolatok ápolását és a csapat továbbképzését irányította. Rajtuk kívül a Keresztirány titkárává választottuk André Zsófikát. A korábbi vezetés háttérbe vonult, az irányítást átadta az új generációnak. Tibit már 2007-ben elszólította a munkahelye és a KFT-s szolgálata, Erzsike személyes okokból 2011-ben lépett ki. Éva és Laci (Sziszi) megmaradtak szupervizornak.

2012-ben folytatódott a HAT, a találkozók, táborok, plébániai szolgálatok, kapcsolat a FIF-fel és a KFT-vel. Decemberben véget ért a második HAT vezetőképző, amelyet 26-an végeztek el sikeresen.  Ezzel együtt közös Keresztirányos találkozón a régi és új végzettek közül 31 személy köteleződött el a Keresztirányba a következő évre.
A Keresztirány struktúrája tovább fejlődött. A távolságokra és fejlődésre való tekintettel régiókra tagolódott: keleti és nyugati. A vezetés is eszerint alakult át: a régiókat ún. regionális vezetők koordinálják, a szolgálatot pedig egy tanács vezeti, amely a regionális vezetők (Görbe Csaba és Leveles Piroska), gazdasági vezető (Roman-Bakos Hajnalka), titkár (André Zsófika), szupervizor (Szilágyi László) és lelkipásztorból (Fülöp László atya) áll. A régiók külön is, együtt is szerveznek programokat, folytatódnak az eddigi, már hagyományosnak nevezhető találkozók, táborok. Emellett döntés született arról, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a plébániai szolgálatok: lelki napok, bérmálkozási felkészítők, lelkigyakorlatok, stb.

Bővebb információ és kapcsolat: www.keresztirany.ro vagy keresztirany kukac gmail pont com

(összeállította: Eberlein-Sidó Éva)