psychology essays eudora welty one writers beginnings essay phd thesis computer vision discovery education student log in in need of a paper


Mit tegyünk, amikor Isten hallgat?

080105-kulcslyuk.jpg XVI. Benedek pápa a híres olasz Mária-kegyhelyen,

Loretóban találkozott az olasz fiatalsággal. 2007. szeptember 1-jén a

fiatalok kérdéseire válaszolt. Az egyik kérdésre ezt mondta: "Igen, mi

hívõk is ismerjük Isten hallgatását."

 

"A zsoltárban, amit az elõbb elmondtunk, ez a szinte kétségbeesett

kiáltás hangzik fel: 'Szólj, Isten, ne rejtõzködj!' Nemrég közzétettek

egy könyvet Kalkuttai Teréz anya lelki tapasztalatairól; ebbõl még

világosabban kitûnik, amit már tudtunk: egész szeretetével és erõs

hitével együtt Teréz anya szenvedett Isten hallgatásától.

Egyrészt el

kell viselnünk Istennek ezt a hallgatását, már csak azért is, hogy

megérthessük azokat a testvéreinket, akik nem ismerik Istent. Másrészt

a zsoltárossal újra meg újra ezt kiálthatjuk Istennek: 'Szólj, mutasd

meg magadat!' Kétségtelen, hogy életünkben, ha szívünk nyitott,

megtalálhatjuk azokat a nagy pillanatokat, amelyekben Isten jelenléte

számunkra is érezhetõ lesz. (...) Most itt a loretói találkozón

láthatjuk, hogy a hit mennyire egyesít bennünket, a barátság egy úton

levõ társaságot teremt. És érezzük, hogy mindez nem a semmibõl jön,

hanem van valódi forrása: a hallgató Isten egyben szól is hozzánk, és

láthatjuk, hogy mi is tanúi lehetünk jelenlétének, hogy hitünkbõl fény

fakad mások számára is. Azt mondanám tehát: egyrészt el kell fogadnunk,

hogy Isten ebben a világban hallgat, de nem szabad süketeknek lennünk,

ha szól, ha megnyilatkozik számtalan alkalommal, fõleg a teremtésben, a

szép liturgiában, az egyházon belüli barátságban; mindezek tele vannak

jelenlétével; és mások felé is fényt sugározhatunk."

(A teljes tudósítás a Távlatok 2007/4. számában olvasható: XVI. Benedek és a fiatalok - Loreto, 2007. szeptember 1-2.)