Böjt Fiataloknak?


Böjt Fiataloknak
?

 

 Szerinted egy fiatalnak kell böjtölni?
Van értleme böjtölni?
Hogyan mutat példát Jézus?
A következõ sorokban a böjtrõl lessz szó ami egy érdekes téma
és egyben elég kinos.
Te hogy álsz, jó úton haladsz?

Újra itt van 2009-ben
is a Húsvét elõtti nagyböjt. A nagyböjt keresztények számára bûnbánati idõszak,amely alklamat ad a lemondásra,a hitben való elmélyülésre és kiengesztelõdésre
,hogy méltóképpen felkészülhessenek a Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.

Hát igen a
legtöbb  hittanóran valahogy eféleképpen mondhatják el a böjtrõl szóló meghatározást . De valójában mit is rejt
magában ez a pár sor?

A böjt egy esély arra,hogy jobban odafigyeljünk Istenre és egy még szorosabb kapcsolatot alakitsunk
ki vele, ami egy nehéz dolog a mai fiataloknak De mi fiatalok csak azt  kérdezzük magunktól ,hogy miért jó az ha önmagunkat
megfosztjuk a tápláléktól vagy egyéb testi örömöktõl?
A Szentirás és a keresztény
hagyomány azt tanitja, hogy a böjt a segitség ahhoz, hogy elkerüljük a bûnt és
mindazt ami hozzá vezet.
De ami engem is igazán
megerõsitett mint fiatalt az az Újszövetségben olvasható Jézus megvilágitása a
Mt 4,4-ben : ,,Nemcsak kenyérrel él az ember. Hanem minden
tanitással is, amely Isten szájából származik”
.   Ez azért ragadott meg mert Jézus nyiltan
biztat a böjtre.

Sõt ez még  nem minden.
A böjtölés javithatja a testi egészséget de nekünk Isten fiatal követõi számára  a böjt egy gyógymód, hogy a bûnt messze elkerüljük
és újra Istenhez közel érezhessük magunkat a szürke  hétköznapokban is.De nem csak az étel
területén  lehet böjtölni mert a böjt
megvilágithatja elöttünk, hogy melyek azok a dolgok, kötödések amelyek megkötnek
minket és nem tudunk Istenhez közel kerülni. Tehát a böjt segithet,hogy legyõzzük
önzésünket és megnyissuk szivünket Istnennek.

Ilyenkor az ember
sorozatosan az ,,erõsen zsúfolt a programom” és a  ,,semmire nincs idõm “ mondatokat használja.

De ez  csak egy az ellenség által kitalált kifogások
közûl és amely miatt sok embernek elmarad a nagybõjtje. De testvér halgass Jézus
példás szavaira amiket a Mt. 22, 34-37-ben olvashatsz :

  34. A
farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduczeusokat elnémította vala,
egybegyûlének;
  35. És megkérdé õt közülök egy törvénytudó, kisértvén õt, és
mondván:
  36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
  37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.

Ha pedig te igazán
szereted a te Uradat, akkor nem találsz kifogásokat hanem te is 
felkészülsz Jézus Krisztus feltámadásának a megünneplésére és mint fiatal te is
komolyan kezeled a böjtöt.
 
Szerzõ: Bereczki Zsolt