Te hallod?

nem_hallom.jpg

Az indián és a tücsök

Egy indián a barátjával egy nagyváros
központjában sétál. Az utcák tele vannak emberekkel. Az autósok dudálnak, taxik
kerekei csikorognak a sarkon, szirénák búgnak és a város zaja csaknem
fülsüketítõ.

Az indián egyszer csak megszólal:
„Tücsökciripelést hallok.”

A barátja: „Micsoda? Te
megõrültél! Ekkora zajban lehetetlen meghallani egy tücsök ciripelését!”

Az indián így válaszol „Nem, én
biztos vagyok benne: tücsökciripelést hallok.”

„Ez õrültség!” – felel a barátja.

Az indián gondosan fülel egy
ideig, aztán az utca túloldalán levõ óriási betoncseréphez sétál, amiben bokrok
zöldellnek...

Benéz a bokrok közé, az ágak alá, és bizony talál egy kis tücsköt.
A barátja el van hûlve: „Ez elképesztõ” – mondja – „Neked emberfeletti hallásod
van!”

„Nem” – válaszol az indián. „Az
én fülem ugyanolyan, mint a tiéd. Minden azon múlik, mire figyelsz.”

 „Ez lehetetlen! – mondja a barátja. Én sosem
tudnám meghallani egy tücsök ciripelését ilyen zajban.

 „Ez igaz.” – felel az indián. „Minden azon
múlik, mi az igazán fontos neked. Nézd csak, megmutatom!”

Benyúl a zsebébe, és kivesz pár
pénzérmét, aztán egyenként lepotyogtatja õket a járdára. És miközben a zsúfolt
utca zaja még mindig ott dübörög a fülükben, észreveszik, hogy környékükön
minden fej arra fordul, hogy megnézze, nem az õ zsebébõl esett-e ki a pénz.

„Érted már?” – kérdi az indián. „Minden
azon múlik, mi a fontos neked.”

 

Na és te, testvérem? Te mit hallasz meg?

Neked mi a fontos? Te mire
figyelsz?

Vannak, akik azt mondják, Isten már nem szólhat hozzánk. De lehet,
hogy õk azért nem látják, vagy hallják, mert nem rá figyelnek. Maguknak élnek,
nem Istennek.

Engedd meg, hogy kihívás elé állítsalak: írd most fel egy lapra, mi az, ami téged mostanában leginkább
foglalkoztat: vizsgák, tanulás, párkapcsolat, barátok, szórakozás, anyagi
gondok, internet, játékok stb. Mi az, amire leginkább ki van hegyezve a füled
az utóbbi idõben? (több mindent is felirhatsz)

 

Te hallod Isten hangját?

Olvasd el, Mt 2,1-11-et, azt a részt, amikor a napkeleti bölcsek meglátogatják Jézust.

Mt 2,1: A napkeleti bölcsek felismerték Jézus csillagát, hogy új
király született és eljöttek, hogy hódoljanak neki. De rossz helyen keresték.
Emberi ésszel gondolkodtak, és a királyt palotában keresték. De Jézus nem ott
volt.

Mi tudjuk már, hogy Isten itt van
közöttünk, felismertük csillagát, de vajon jó helyen keressük? Te hol keresed
életed boldogulását? Mi az, amiben te reménykedsz?

Mt 2,2,4-5: Kérdezõsködtek, kerestek. Nem tudták, hol találják a
választ. Heródes viszont tudta, hol rejtõzik a válasz: az Írásban. Hamar meg is találta... De mit kezdett vele?

Sokszor hallottuk már, hogy Isten
szól hozzánk, az Ige által, de vajon kézbe vesszük-e, ott keressük-e a választ
életünk kérdéseire? Te milyen gyakran olvasod Isten Igéjét?

Mt 2,9-11: Miután megtudták az Írásból hol kell keresni a Királyt,
elindultak – és íme a csillag elõttük halad és mutatja az utat, a pontos utat.
Õk pedig örvendezve követték, és amikor megtalálták a Megváltót földre borulva
hódoltak neki.

Ha elindulsz azon az úton,
amelyet Isten mutat neked, elõtted fog járni és vezetni fog. De csak miután
elindultál. Isten Igéje elvezet az örök életre.

Ha ráhangolódsz Istenre, észre
fogod venni, hogyan munkálkodik az életedben és a világban. És meg fogod
hallani, amikor szól.

Tegyük félre a megszokott
zajokat, figyeljünk Istenre. Ne világi dolgokban, népszerû helyeken keressük
Istent, mert nem ott van. Kutassuk az Igét, és meg fogjuk hallani az Õ szavát,
mely irányt mutat életünknek. A Szentírás olvasásával rá tudunk hangolódni
Isten hangjára.

Jézus azt mondta: „Mert
megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy
szemükkel ne lássanak , fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg
ne térjenek, és meg ne gyógyítsam õket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát,
és fületek boldog, mert hall.” (Mt 13,15-16)

Ha úgy döntesz, hogy akarod
kiélezni a füled Isten hangjára, akkor tedd félre azokat a dolgokat, amik eddig
nagyon fontosak voltak neked, és kezd el keresni Isten tervét a te életedre. Ha
meghoztad ezt a döntést, dobd a szemétbe a lapot, amire felírtad a téged
foglalkoztató dolgokat. Aztán vedd elõ a Szentírásod és kezd el ízlelni Isten
igéjét.

Ha igazán hallani akarod Isten
hangját, akkor nem elég egyszer vagy csak nagy ünnepekkor olvasni, vasárnap
misén hallgatni, fontos, hogy minél gyakrabban, lehetõleg naponta vedd kézbe a
Szentírást, és olvasd Isten Igéjét. Neked írta, neked akar általa utat mutatni.
Csak olvasnod kell.

Kezdd el már ma!