A vak is látja

vak.jpgKét vak követi Jézust...
Hova?
Hát haza!
És Jézus mit tesz? Hagyja hogy kiabáljanak utána...
Érdekes, nem?
Láttak valamit ezek a vakok?

Mt 9,27-31
Amikor Jézus továbbment onnan, két vak követte õt és így kiáltozott:
"Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!" Amint hazaérkezett, odamentek hozzá a
vakok. Jézus megkérdezte tõlük: "Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?"
Azok ezt válaszolták neki: "Igen, Uram!" Erre õ megérintette a szemüket
és így szólt: "Legyen nektek hitetek szerint." Ekkor megnyílt a szemük.
Jézus pedig komolyan rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, senki meg ne
tudja!" De õk, mihelyt kimentek, szétvitték a hírét azon az egész
vidéken.

Elképzeltem, ahogy ez a két vak követi Jézust...
Honnan tudták, merre megy? Biztos hallották, a tömeget, vagy az apostolokat, vagy talán pont Jézus hangját, ahogy beszél az apostolokkal.
De ha õk hallották Jézust, és kiáltoztak utána, akkor biztos Jézus is hallotta, hogy ezek kiáltoznak...
Meg amúgy is, Jézus betegeket szokott gyógyítani, vakokat, sántákat, süketeket... Elég feltünõ lehetett, hogy ezekkel nem foglalkozik, engedi, hogy kiáltsanak és közbe botorkáljanak vakságuk sötétjében utána...
De mégis, miért? Miért nem állt meg azonnal? Miért nem fordult hátra? Miért hagyta, hogy kiáltozzanak és botorkáljanak?

Ezeket a kérdéseket mi is gyakran feltesszük: miért nem válaszol Isten az imáinkra? Miért nem tesz valamit? Miért engedi, hogy kiáltozzunk? Miért nem törõdik velünk?
És meddig?...
Hát csak amig hozzá haza nem érünk...
Nem tudom, Jézus miért így cselekedett, de nem is ez a fontos - szerintem.
Sokkal inkább az, hogy vagy-e te is olyan kitartó, mint ezek a vakok?
Egy vak embernek megvan a saját szokásos környezete, ahol eligazodik. Amikor ezek elindultak Jézust követni, kiléptek a szokásos környezetükbõl.
Te ki tudsz-e lépni? Vagy-e elég bátor ahhoz, elhagyd azt, amit már megszoktál.
Másképp fogalmazva: kell-e neked Jézus annyira, hogy elhagyd ezeket?
Ezek tudták, hogy vakok és akartak látni. Annyira akartak, hogy elhagyták azokat a dolgokat, amiket addig "láttak" (ismertek) és elindultak a még sötétebb ismeretlenbe. Egyetlen irányuk Jézus hangja, ill. a Jézust körülvevõ hangok.
Melyek ezek a hangok a te környezetedben? Meghallod-e Jézus hangját a körülötted levõ fergetegben? El mersz-e indulni e hang után?
Ezek elindultak... És követték... Egészen addig, amig egy ajtó becsukódott (vagy nem). Mindenesetre, Jézus hazaért az apostolokkal, bement a házba, ezek meg nem szégyeltek utánamenni. Jézus házába.
Ott történt a csoda: Jézus végre szóbaáll ezekkel. Ott már nem õk szólnak, hanem Jézus kérdez:
 "Hiszed?"
"Igen, Uram!"
"Hát akkor legyen"
Sokan azt mondják, hogy csak azzal történik csoda, aki hisz - szerintem nem igy van - nem megyek most bele... Jézus hatalmasabb, a hitünknél...
És szerintem ez a kérdés is felesleges Jézus részérõl: hiszen tetteikkel, azzal, hogy vakon követték, már megmutatták, hogy hisznek...
Mégis megkérdezi. Tõled is, minden nap...
"Hiszed, hogy hallom a hangod?"
"Hiszed, hogy gondoskodok rólad?"
"Hiszed, hogy tudom mikor minek van itt az ideje?"
"Hiszed, hogy jobban szeretlek a saját életemnél is?"

Te mit válaszolsz rá?
Na és hogyan?
Csak a szavaiddal?
Vagy azzal, hogy követed?

Legyen a vakok példája kihívás számunkra ebben az új liturgikus évben:
Kövessük mi is vakon Jézust, egészen hazáig: a mennyei hazáig!
Minden körülmény és látszat ellenére, Õ nem süket, nem vak, nem tehetetlen, hanem vár: várja, hogy kövessük. Hiszen ezért jött: hogy minket is hazavigyen az Atyához, a mennybe!
És oda csak 1 út van: Jézus!
Ezt a vak is látja!