see resume anxiety disorder research paper apa format for research proposal financial accounting help with assignments blunt injury abdomen dissertation assignment essay writer 24 hour homework help drage report


Imahadjáratra hívlak

ima.jpg Kedves testvérek,

Az utóbbi években egy nagyon szomorú tendenciát figyeltem meg, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az elmúlt 10 évre visszatekintve azt látom, hogy a fiatalok egyre jobban elveszítik életkedvüket, érdeklõdésüket.

Míg néhány évvel ezelõtt elég volt csak néhány fiatalnak megemlíteni, hogy kiránduljunk, és máris terjedt a hír, mindenki nyomult és senki nem akart lemaradni, mostanában komoly hirdetések után is alig jelentkeznek 1-1 programra, és akkor is általában azok, akik már évekkel ezelõtt is jöttek. Ha néhány évvel ezelõtt elég volt egy tábortûz és egy kis szalonna, leültünk, énekeltünk, beszélgettünk, imádkoztunk, és mindenki jól érezte magát, ma már a tábortûz és a szalonnasütés nemigen hozza tûzbe a fiatalokat. Ha még meghallják, hogy vallásos program is lesz, akkor inkább elfutnak, míg régen mindenki tudta, hogy azok a vagány emberek, az igazi barátok, akik hisznek Istenben.

Tehetünk-e valamit ez ügyben? ...

Eddig feliratkozott közösségek:Rég óta gondolkodom, mi lehet az oka… sok oka van… De rájöttem, nem is fontos mi az oka, inkább az foglalkoztat, hogy mit tehetünk. Pál apostol szavaival: „sok isten van és sok úr, nekünk mégis egy Istenünk van, az Atya, akitõl minden van, s akiért mi is vagyunk; és egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, s aki által mi is vagyunk.”

Én kicsinek érzem magam ahhoz, hogy ezt az egyre növekvõ problémát megoldjam. De van egy Istenem, aki hatalmasabb minden problémánál, és akinek a szíve sokkal jobban fáj, mint az enyém, amikor körülnéz a mai fiatalok közt!!!

Tudom, hogy Isten kész harcolni a világ erõi és fejedelmei ellen a fiatalok megtéréséért!!! És azt is tudom, hogy seregre van szüksége! Olyan emberekre, mint te és én, akik Mózeshez hasonlóan kitárják karjaikat, és az Úrhoz kiáltanak, míg a nap le nem nyugszik és a csata véget nem ér. (Kiv 17,-8-16)

Ezért MEGHÍVÁST szeretnék intézni minden ifjúsági csoporthoz és azon belül minden egyes krisztushívõ fiatalhoz!

IMAHADJÁRATRA hívlak, egy közös közbenjárásra az erdélyi fiatalok megtéréséért és lelki megújulásáért.

A terv a következõ: amennyiben vállaljátok ezt a szellemi harcot, minden ifi-csoportot megkérek, hogy a tagok közösen válasszatok ki egy napot a héten (pl. hétfõ, vagy péntek). Ezen a napon a csoport minden tagja

- imádkozzon,

- böjtöljön,

- hozzon áldozatot,

- imádkozzon el egy tized rózsafüzért és

- tegyetek meg mindent azért, hogy közösen el tudjatok menni egy szentmisére.

Mindezt a következõ imaszándékokra ajánljuk fel:

· minden erdélyi gyermek és fiatal megtéréséért és megújulásáért

· minden erdélyi keresztény ifjúsági csoport lelki megerõsödéséért

· papi és szerzetesi hivatásokért

Arra is kérlek, hogy ezekre a szándékokra kérjük együtt Szûz Mária, minden szentek és szent angyalok közbenjárását – ezzel hatalmas égi sereg fog minket hordozni és segíteni ebben a harcban.

Az aradi ifi-csoportban már felvetettem az imahadjárat gondolatát, és a csoport felvállalta. A pénteki napot választottuk, akkor van az imaóra, és elõtte elmegyünk együtt Szentmisére és együtt is tudunk imádkozni.

Itt az oldalon lehet megjegyzéseket hozzáfûzni (csak felhasználóknak!), és a lap oldalán levõ "Poll"-ba várom a csoportok feliratkozását, vállalásait (szintén csak felhasználók szavazhatnak)!

Testvéri szeretettel,

Sidó Éva