best college admissions essay xuzhou medical dissertation high education iowa universities essay money cant buy health contents of a research proposal homework helper exponents papers for sale write my report com


Evangelizáció = kötelesség

xvi_benedek_08.jpg"Minden keresztény kötelessége az evangéliumi örömhír továbbadása testvéreinek" 

- mondta XVI.Benedek pápa az Úrangyala imádságon Advent negyedik vasárnapján.

Az

egyház evangelizáló küldetése a válasz a Jézust hívó kiáltásra, amely

végigkíséri az egész üdvtörténetet és szüntelenül továbbra is felszáll

a hívek ajkáról. Jöjj el Urunk és alakítsd át szívünket, hogy a világon

elterjedjen az igazságosság és a béke. Erre kíván emlékeztetni a

Hittani Kongregáció nemrégen közzétett Tanbeli Jegyzéke.

A

dokumentum minden keresztény figyelmét arra kívánja felhívni, hogy az

evangéliumi örömhír befogadása magába foglalja az ajándékba kapott

üdvösség másokkal való megismertetését.

Csak

egy nap választ el bennünket Szent Karácsony ünnepétõl – ezekkel a

szavakkal fordult XVI. Benedek pápa vasárnap délben dolgozószobája

ablakából a Szent Péter teret megtöltõ hívekhez. Hétfõn éjjel

összegyûlünk majd, hogy ünnepeljük a szeretet nagy misztériumát, amely

mindig újból és újból ámulatba ejt bennünket: Isten Emberfiává vált,

hogy mi Isten gyermekei lehessünk. A most lezáruló adventi idõszakban

az egyház gyakran fohászkodott az Úr eljöveteléért, békéjéért.

Az

egyház evangelizáló küldetése a válasz a Jézust hívó kiáltásra, amely

végigkíséri az egész üdvtörténetet és szüntelenül továbbra is felszáll

a hívek ajkáról. Jöjj el Urunk és alakítsd át szívünket, hogy a világon

elterjedjen az igazságosság és a béke. Erre kíván emlékeztetni a

Hittani Kongregáció nemrégen közzétett Tanbeli Jegyzéke.

A

dokumentum minden keresztény figyelmét arra kívánja felhívni, hogy az

evangéliumi örömhír befogadása magába foglalja az ajándékba kapott

üdvösség másokkal való megismertetését.

Az Igazság, amely üdvözíti

életünket, és amely testté lett Jézusban, lángra lobbantja a szívét

azoknak, akik testvéreik iránti szeretettel fogadják azt be. Ez a

szeretet pedig arra késztet, hogy továbbadjuk azt, amit ingyen kaptunk

- idézte a Pápa a jegyzék tanítását. Felbecsülhetetlen ajándék, hogy

Isten eljön közénk Karácsonykor.

Ez az ajándék arra tesz

képessé, hogy Isten barátainak mindent átfogó, egyetemes ölelésében

éljünk, bekapcsolódjunk a Krisztussal való barátság hálózatába, amely

összeköti az eget és a földet. Nincs semmi sem szebb, sürgetõbb és

fontosabb annál, minthogy ingyenesen továbbadjuk az embereknek azt,

amit Istentõl ajándékba kaptunk. Semmi sem mentesíthet bennünket ettõl

a súlyos és egyben nagyszerû kötelességünktõl. Karácsony öröme, amelyet

már most megízlelünk, miközben reménnyel tölt el, egyben arra ösztönöz,

hogy mindenkinek hirdessük: Isten jelen van közöttünk.

Az

evangelizálás egyedülálló példaképe Mária, aki nem egy elméletet, hanem

a megtestesült Jézust adta a világnak. Fohászkodjunk hozzá bizalommal

azért, hogy az egyház napjainkban is hirdesse az Üdvözítõ Krisztust.

Minden keresztény és minden közösség érezze annak örömét, hogy

megosztjuk másokkal az evangéliumi jó hírt: „Úgy szerette Isten a

világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, …hogy üdvözüljön általa a

világ” (Jn 3,16-17) - idézte a Szentatya János evangéliumának szavait.

Ez Karácsony valódi értelme, amelyet mindig újból fel kell fedeznünk és

fokozottan meg kell élnünk – mondta még az Úrangyala elimádkozása elõtt

XVI. Benedek pápa.

forrás: http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=175832 

 {moscomment}