demystifying the dissertation grammar research paper argumentative essay structure sample chemistry lab help uml phd thesis proposal in ir dissertation on collective action


Támogatóink

Isten adott nekünk testvéreket, akik azáltal válnak munkatársainkká az ifjúsági szolgálatban, hogy anyagi támogatásukkal segitik különféle programok szervezését, ill. szegényebb családokból származó fiatalok részvételét lelki programjainkon. Hálát adunk Istennek értük!

Dicsõség Istennek és köszönet mindazoknak, akik a Szentlélek indíttatására támogatták - vagy ezután fogják támogatni - az ifjúsági szolgálat tevékenységét:

* Búzamag közösség - Csikszereda

* KKM ifjúsági szolgálat - Németország

* KKM Országos Tanács - Svájc

* Boxmoor-i Saint Marry and John plébánia - Anglia

* Renewal Ministries - USA

* és mindazokat, akik lelkileg, szellemileg és anyagilag támogattak, de nem óhajtják, hogy nevük itt megjelenjen.

Isten áldja meg áldozatukat!

Hisszük, hogy mindnyájan lehetünk Isten munkatársai a jövõ nemzedék nevelésében!
Vannak, akiket önkéntes szolgálatra hívott el az Úr, és vannak, akiket arra, hogy ezt a szolgálatot lehetõvé tegyék anyagi támogatásuk révén.

Mind egyformán Isten munkatársai vagyunk - Neki tartozunk hálával mindenért!