newly qualified nurse personal statement application essay writing how to teach how to write references in essay research papers on how hip hop has influenced fashion proposal for a phd thesis citing online books


Benedek pápa katekézise a hitről

XVI. Benedek pápa október 24-én, szerdán a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatás alkalmával elmondta a hit évéről szóló második katekézisét.

A szokatlanul meleg, napsütéses őszi délelőtt a következő kérdéseket tette fel a több ezer zarándoknak: Mi is a hit? Van-e értelme a hitnek a mai világban, amelyben a tudomány és a technika néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen horizontokat nyitott meg? Mit jelent ma hinni? Ma ugyanis nagy szükség van – folytatta a Szentatya – a hitre való nevelés megújulására, amely magába foglalja a hitigazságokat és az üdvösségtörténetet. Mindenekelőtt azonban a hitnek Jézus Krisztusban, az Istennel való találkozásból kell megszületnie, az iránta érzett szeretetből, a benne való bizalomból, amely az egész életet áthatja – magyarázta Benedek pápa.

Manapság egyre növekvő lelki sivatag veszi körül az embert, néha úgy érezzük, hogy a világ nem halad egy testvériesebb, békésebb közösség építése felé. Az ember nem vált szabadabbá, humánusabbá sem, ugyanúgy tovább él az erőszak, az igazságtalanság, az egymás kizsákmányolása. Az uralkodó kultúra arra nevelt, hogy csakis a konkrét dolgok horizontjain éljünk, abban higgyünk, amit látunk és megérintünk. Egyre növekszik azok száma is, akik céltalanul élnek, és akik többre vágynak, valami mást keresnek. Felteszik a kérdést: mi értelme van az életnek? Van-e jövője az embernek, a fiataloknak, a következő generációknak? Mi vár a halál óráján?

A tudományos ismeretek, a számítások és minden, ami ezzel jár önmagában nem elegendő az ember számára – hangsúlyozta a pápa. Nem csak kenyérre van szükségünk, hanem szeretetre, reményre, biztos alapra, amely a nehézségek, a mindennapi problémák idején is biztos talajt jelent számunkra. A hit pontosan ezt adja meg nekünk! A hit azt jelenti, hogy bizalommal vagyunk Isten iránt, aki egy másfajta biztonságot ad nekünk. Isten kinyilvánította az ember iránt érzett végtelen szeretetét a Názáreti Jézus keresztje által. A hit az Isten szeretetében való bizalmat jelenti, amely nem szűnik meg sohasem, és az üdvösség által képes a szolgaság minden formáját átváltoztatni. A hit általi üdvözülés lehetősége Isten adománya, amelyet minden embernek felajánl – magyarázta a Szentatya.

Az Úr arra hív bennünket, hogy hirdessük evangéliumát a világban és tegyünk tanúságot hitünkről. Soha ne bátortalanodjunk el visszautasítás esetén sem. Hitünk megmutatja ugyanis, hogy létezik az a termőtalaj, amelyben Isten Szavának magja az igazságosság, a béke, a szeretet, az új emberiség, az üdvösség gyümölcseit hozza. Az egyház történelme a nehézségek ellenére is megmutatja nekünk, hogy létezik ez a termékeny talaj, a jó mag, amely bő termést hoz.

A élő Isten befogadására a Szentlélek tesz képessé.. A keresztség szentsége által Isten fiaivá válunk Krisztusban, ezáltal belépünk a hívek közösségébe. A hithez azonban a mi döntésünk is szükséges. Ha szívünk igent mond Istenre, akkor életünk megváltozik, újjáéled, öröm- és reménytelivé válik – hangoztatta Benedek pápa. Korunknak olyan keresztényekre van szüksége, akik erősen kötődnek Krisztushoz, akik nyitott könyvként tesznek tanúságot Isten által átváltoztatott új életükről a világban.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír