wedding planning business cards why we should help the poor essay term papers to purchase purchasing term papers online it business plan sample


Szeretetről

júl
13

 Pál apostol a leveleiben nagyon sokszor ír a szeretetről, a szeretet fontosságáról és hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, szeretettel viszonyuljunk embertársaink, testvéreink iránt.

"Testvéreim, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal,a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat mint saját magadat."  -  Gal5,13-14 -

Milyen szépen le van ide írva, hogy a meghívásunk a szabadságra szól, és hogy a feledatunk az, hogy szeressük embertársainkat szabadon, úgy mint saját magunkat. Aztán egy következő nagyon szép példa amit mostanaban újraolvastam és amit már nagyon sokszor hallottam a szeretet himnusz (1Kor13,1-13). Most, hogy újraolvastam, feltevődött bennem a kérdés, hogy vajon én helyesen szeretek? És hát be kell vallanom, hogy sokszor nem nyilvánul úgy meg a kapcsolataimban a szeretet, ahogy Pál leírta példaként nekünk a korintusi levelben. Mert sokszor az ahogyan én szeretem a körülöttem levő embereket, barátaimat, az elvárásokkal teli, néha féltékeny, máskor irigy, megint máskor türelmetlen, vagy éppen haragos. És igaza van Pálnak, hogy ilyenkor üresek vagyunk. Ez a rész arra hívta fel a figyelmem, hogy törekedjek helyesen szeretni másokat, feltételek és elvárások nélkül.

Uram, köszönöm, hogy számtalan példát adtál a feltétel nélküli, korlátlan szeretetre.Kérlek taníts engem is minden nap jobban szeretni embertársaimat. Ámen