first grade spelling homework psychology essays undergraduate dissertation example uc essay prompt 1 help business continuity plans and disaster recovery plans help writing a paper custom university admission essay youngstown state


Aggályoskodás és szellemi házasságtörés

júl
7

Sokat tűnődök azon, hogy az élet dolgaihoz helyesen viszonyulok-e. Vajon amikor lelkesedek valamiért, ami nem Isten, akkor hűtlenné váltam-e az Úrhoz? Akkor én már Jézus helyett másba vetettem-e a bizalmamat: átkapaszkodtam-e egy olyan mentőcsónakba, ami el fog süllyedni az utolsó napon? Az 1. koritnusi levélben különösen sok fogódzót találtam ehhez a problémához, s ezeket most megosztom itt.

1Kor 6,18 "Meneküljetek a paráznaságtól! Kívül van a testen minden vétek, amelyet az ember tesz; de aki paráználkodik, saját teste ellen vétkezik! Avagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentléleknek temploma, aki Isten ajándékából a tietek? S hogy nem vagytok a magatokéi! Hiszen áron vásároltak meg titeket. Dicsőítsétek hát az Istent testetekben!"

Tehát van olyan vétek, ami testen kívül van, de például a szexuális bűnök behatolnak a testen belülre, a lélekbe, és ott okoznak meghasonlást: kihez is tartozok voltaképpen? Vannak olyan bűnök, amiket ha megragadok, kieshet a kezemből Isten ajándéka, a Szentlélek. Lehet úgy vétkezni, hogy azzal azt tanúsítom, hogy nem azé vagyok, aki kifizette értem az árat, hanem a bűn szelleméé.

1Kor 8,4-6: "A bálványáldozati hús evése felől ezt modjátok: „Tudjuk, hogy semmiféle bálvány nincs a világon, és nincsen több Isten csak egy. És még ha csakugyan volnának is akár az égben, akár a földön úgynevezett istenek, - mint ahogy van sok isten és sok úr – nekünk csak egy Istenünk van: az Atya, kiből a mindenség ered, és aki végett vagyunk; továbbá egy Úr van: a Felkent Jézus, akin keresztül támadott a mindenség, mi is rajta keresztül"."

Szóval amíg úgy tekintek az élet dolgaira, hogy minden fölött Isten rendelkezik, és Jézusban új teremtéssé lettem, addig a dolgok ártalmatlanok a számomra, mert nincsen hatalmuk fölöttem. 1Kor 6,12 "Minden szabad nekem, csak épp, hogy semminek hatalma alá ne kerüljek!" Ha meg tudom különböztetni, hogy az Alkotót dicsőítsem, és ne az alkotását, akkor nyugodtan gyönyörködhetek az alkotásában. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy ismerjem személyesen az Alkotót, felismerjem Jézusnak a jó pásztornak a hangját, ami a Szentírás szerint csak az Övéinek adatik meg.

És ez nagyon szubjektív. Pénz, siker, jó bulik, ezek jó dolgok, és ha szabad vagyok tőlük, akkor ártalmatlanok. De ha már csak ez motivál, vagy ebben látom minden problémám megoldását, akkor résen kell lennem, mert akkor már bálványáldozattá vált számomra a fogyasztása, és más szellemi hatalmat dicsőítek azáltal: 1Kor 8,7 "Némelyek mivel hozzászoktak a bálványozáshoz, mostanáig úgy eszik az ilyen húst, hogy az bálványáldozat; lelkiismeretük, mivel erőtelen, beszennyeződik vele." Szóval nem kell túl aggályosnak lenni, 1Kor 5,10 "miután akkor ki kellene mennetek a világból", de fel kell tudni ismerni az igazi hűtlenséget: "testetek a bennetek lakó Szentléleknek temploma, aki Isten ajándékából a tietek? S hogy nem vagytok a magatokéi! Hiszen áron vásároltak meg titeket. Dicsőítsétek hát az Istent testetekben!"