how to write a argumentative research paper active learning strategies to promote critical thinking compare and contrast geography homework help online help me write my book franchisor business plan reading and writing help research proposal format apa help university essay competition


Csak menj

jún
12

  

Az apostolok cselekedeteit olvasva nagyon megragadott az, ahogy Jézus bíztatta a tanítványokat, és ahogy bíztat engem és mindannyiunkat az evangélium hirdetésére. Így vezetett engem Isten, miközben olvastam a Szentírást:

Isten végig itt van az életemben, még ha azt észre se veszem néha, és a jó dolgokat bálványoknak tulajdonítom, mint ahogy azt a pogányok tették, pedig minden jó Istentől jön: „Megengedte minden pogánynak, hogy a saját útján járjon, de önmagát sem hagyta tanúságtétel nélkül, mert jót cselekedett az égből: esőt, termékeny időket adott, betöltötte szívünket eledellel, örömmel.„ ApCsel 14, 16. Az életem értelme pedig az, hogy felfedezzem Istent. Erre vagyok teremtve, úgy vannak kiszámolva a napjaim, hogy erre lehetőségem legyen:  „Ő szabta meg tartózkodásuk idejét és határait, hogy keressék Istent, hátha megérzik őt és megtalálják - bár nincs messze egyikünktől sem.”  ApCsel  17, 26

Tehát Isten minden ember életét így szabta meg, hogy lehetősége legyen találkozni vele! Engem nagy örömmel tölt el, amikor rávonatkoztatom ezt a dolgot a szeretteimre, ismerőseimre. De sokukon azt látom, hogy nem látják meg Istent tanúságtételét az életükben.

Lehet, hogy pont én vagyok az az ember, akin az ők és Jézus találkozás múlik. Hogyha magamban tartom Isten üzenetét, nem mondhatom el majd azt, amit Pál mondott, amikor elbúcsúzott az efezusiaktól: „Nem szárad rajtam senkinek a vére sem. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát.” ApCsel 20, 26.

Jézus azonban így bíztat engem, és téged is:

 „Ne félj, csak beszélj és ne hallgass, mert én veled vagyok. „ ApCsel 18, 9.

Csak menj, mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet.” ApCsel9, 15

Pál is csak ment, csak beszélt és nem hallgatott, a többit az Úr elintézte:  „Az Úr megnyitotta a szívét arra, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott”.  ApCsel  16, 14. Szóval a menésen meg a beszéden kívül még egy dolog van, ami rám marad: közbenjárni a megtérésekért, bízva az Úr erejében.