ApCsel

jún
8

Olvastam az apostolok cselekedetit, annál a résznél, hogy Saul megtérése. S olvastam, hogy úgy-e Jézus elküldi Ananiást, hogy tegye a kezét Saulra, s akkor vissza nyeri látását. És nagyon megértintett az, hogy Ananiás meg merte mondani amit gondol, hogy dehát Uram ez azért jött ide, hogy összeszedje azokat akik Benned hisznek, s  most engem oda akarsz küldeni? Ananiás annyira jó kapcsolatban volt Jézussal, hogy meg merte mondani a véleményét, meg merte kérdezni, hogy jó-jó, hogy ezt mondod de miért is? S ezzel azt mondta nekem, hogy legyek szabad. Nem azt jelenti Isten útján járni, és Vele kapcsolatban lenni, hogy mindent vakmerően teljesen szó nélkül megteszek, hanem ha valamit nem értek meg lehet kérdezni Tőle, és vagyok annyira fontos neki, hogy elmondja amit kérdezek, hogy megmagyarázza amit nem tudok felfogni. Szóval arra bátorítalak, hogy ha valamit nem értetek akkor merjétek megkérdezni, és ahogy Ananiásnak válaszolt, nekem is, nektek is fog:)