ghostwriter betekenis thesis degree master science dissertation statistical services gumtree science animal homework help writing an academic cover letter


Isten mindig vigaszt nyújt a gyötrelmek idején

XVI. Benedek május 30-án a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatás során, folytatva az imáról szóló katekéziseit, a páli levelekben szereplő fohászokról elmélkedett.

„Szent Pál leveleiben az ima valós és személyes találkozás Istennel, Krisztusban, a Szentlélek által” – kezdte katekézisét a pápa. Pál a Korinthusiakhoz írt levelében egy olyan közösség számára nyitja meg szívét, amely több alkalommal is kérdőre vonta apostoli küldetését, ezért biztosítani kívánta őket hűségéről Krisztushoz és az evangéliumhoz. Levelét áldással kezdi: „Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene” (2Kor 1,3). Szent Pál írásából is kiderül, hogy nagy nehézséggel és gyötrelemmel kell szembe néznie, de mindennek ellenére sosem bátortalanodott el küldetésétől, amelyben Jézus Krisztus, az Úr közelsége és kegyelme támogatja. Isten minden egyes pillanatban vigaszt nyújtott neki, és még fogsága idején is belső lelki szabadságáról ír, amely által sosem veszítette el az evangélium hirdetésére irányuló vágyát.

Korinthusiakhoz írt második levelében Pál a vigaszról szól, amely bátorítást és buzdítást jelent a nehézségekkel való küzdelemben. Az apostol arra hív, hogy minden egyes helyzetet Krisztussal szeretetközösségben éljünk meg, aki magára vette a világ bűneit, hogy világosságot, reményt és megváltást adjon az embereknek – magyarázta XVI. Benedek. Jézus az imában képessé tesz minket arra is, hogy bajba jutott és nehézségekkel küzdő embertársainknak vigaszt tudjunk nyújtani, osztozva a fájdalmakban Krisztus nyomdokain járva.

A mi életünk is számos fájdalmat okoz, azonban az imában, az Úrral való hűséges kapcsolat által megérezhetjük az Istentől jövő vigaszt, amely megerősíti hitünket. Megtapasztaljuk Isten az embernek szóló igenjét és hűséges szeretetét, amelyet Krisztus által mutat meg nekünk. Mindezért áment mondunk Istennek az Ő dicsőségéért.

A hit Isten ingyenes adománya, amely hűségében gyökerezik, és amely által megértjük létünk értelmét embertársaink szeretetén át. Az üdvösségtörténet Isten ezen hűségének folyamatos megnyilvánulása a mi hűtlenségünk, elutasításunk ellenére is annak bizonyosságában, hogy Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Isten sosem vonja vissza nekünk adott igenjét – emelte ki a Szentatya.

A Szentlélek Isten nekünk szóló igenjét Jézus Krisztusban teszi jelenvalóvá és élővé, és szívünkben vágyat ébreszt arra, hogy kövessük Őt. Isten mindannyiunkra türelmesen vár, hogy befogadhasson minket szeretetébe, nekünk adva az élet, a remény és a béke teljességét.

Isten igenjére az egyház ámennel válaszol, amely minden liturgikus cselekmény során felcsendül. Ez hitünk megerősítése, amellyel Isten meghívására igent mondunk. A kifejezés az aman szóból ered, amely héberül és arámul azt jelenti: megerősíteni, biztosnak lenni valamiben. Imánk során arra vagyunk hivatottak, hogy igent mondjunk Istennek, válaszolva ezáltal irántunk való hűségére. Megerősítve hitünket Krisztus él majd bennünk, amely által teljesen megváltozik életünk. Isten vigasza és végtelen szeretete vesz minket körül – zárta tanítását XVI. Benedek pápa.

A pápai audiencia végén a Szentatya a következőket mondta a vatikáni dokumentumok kiszivárogtatásával kapcsolatban: „szívemben mély fájdalmat okoztak a Kúria és a személyes munkatársaim körüli események. Sosem vált azonban kétségessé, hogy az ember gyengeségei, a nehézségek és megpróbáltatások ellenére az egyházat a Szentlélek vezeti és az, hogy az Úr sosem vonja meg támogatását egyházától. Megsokszorozódtak a találgatások, amelyeket a média tovább nagyobbított, az események határait nagy mértékben átlépve és olyan képet alkotva az Egyházról, amely nem felel meg a valóságnak. Ezért megerősítem bizalmamat, és bátorításomat fejezem ki a legközvetlenebb munkatársaim és mindazok iránt, akik nap mint nap hűséggel, áldozatvállalással és csendben a segítségemre vannak küldetésem teljesítésének érdekében”.

A Szentatya megemlékezett az olaszországi Emilia-Romagna tartományban történő földrengésekről, amelyek számos áldozatot követeltek és nagy károkat okoztak elsősorban a templomokban. Imájáról biztosította a sebesülteket és mindazokat, akiket a földrengés sújtott, valamint részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Reményének adott hangot, hogy „mindannyiunk segítségnyújtása és a nemzet szolidaritása által mihamarabb újból megkezdődhessen a megszokott élet a természeti katasztrófától sújtott részeken”.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír