homework essay help research papers journalism my favorite animal dog essay education essay writing dissertation research services in tokyo master thesis pages


A kereszténység az Atyában való bizalom és szeretet vallása

XVI. Benedek pápa május 23-án, szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kihallgatást, több ezer zarándok részvételével. Az imádságról szóló katekéziseinek sorában most páli levelek fohászairól elmélkedett.

„Abba, Atyám” – így szólította meg Jézus imájában Istent, és erre tanít minket Szent Pál is leveleiben. Jézus példáját követve mi is szerető gyermekként forduljunk Atyánkhoz – kezdte tanítását a Szentatya. Szent Pál a Galatákhoz és a Rómaiakhoz írt levelében buzdítja arra a híveket, hogy „Abba, Atya” névvel illessék Istent (Róm 8,15). „Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya”. A keresztény vallás ugyanis nem a félelem, hanem a szerető Atyában való bizalom és szeretet vallása – magyarázta a híveknek Benedek pápa.

Szent Pál e két levelében a Szentlélekre, mint nekünk szóló ajándékra hívja fel a figyelmet, aki Isten Fiaivá tesz bennünket megvalósítva azt a szeretetteljes gyermeki kapcsolatot Istennel, amelyre minden emberi lény meghívást kapott. Isten Krisztusban „választott ki (minket) a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt, hogy – akaratának tetszése szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk…” (Ef 1,4) – idézte Szent Pál Efezuisaikhoz írt levelét a Szentatya. Manapság azonban nem mindenki ismeri, tapasztalja meg az atya alakjának szépségét, nagyságát és vigaszt nyújtó mivoltát életében. Korunk egyik nagy problémája az apa jelenlétének hiánya a gyermekek életében, amely miatt sokaknak nehéz megértenie, mit is jelent valójában, hogy Isten a mi Atyánk. Ezt Jézustól tudjuk megtanulni, aki megmutatja nekünk, hogy ki és milyen egy valódi atya – mondta a zarándokoknak XVI. Benedek. Krisztus szeretete fedi fel számunkra, hogy az Atya Szeretet, aki által megtisztul szívünk, magatartásunk és megtisztulnak vágyaink az egoizmustól, a bezárkózottságtól és az önteltségtől.

Istenben az atyai mivolt két dimenziója egyesül: az egyik, hogy Isten a mi Atyánk, mert a mi teremtőnk. Minden ember a földön Isten csodája, akit Ő maga akart és személyesen ismer. Krisztus Szent Lelke pedig a második dimenzióra világít rá: Jézus Isten egyszülött Fia, aki emberré lett, és ezáltal minket is az Atyához vitt. A mi istengyermeki létünk azonban nem teljes, mint Jézusé: nekünk keresztény életünk folyamán egyre növekedve, Krisztus követésében, a Vele való szeretetközösségben Isten fiaivá kell válnunk. Az ima által Istennel léphetünk kapcsolatba, amely azonban nemcsak a mi működésünk eredménye, hanem kölcsönös kapcsolat. Isten a Szentlélek által működik bennünk. Az ember szívének legmélyén ott van az Istennel való kapcsolat utáni vágy, az, hogy Isten gyermekei vagyunk – hangsúlyozta a pápa.

Krisztus Szent Lelkének imája bennünk és a miénk őbenne azonban nemcsak egyéni fohász, hanem az egész egyház imája – állapította meg XVI. Benedek. Az imában megnyitjuk szívünket az Atyának, és szeretetközösségbe lépünk Istennel és az ő gyermekeivel. Aki Istennel beszélget, az soha sincs egyedül! – emelte ki katekézisében a Szentatya.

Az egyház közös imájában veszünk részt: egy csodálatos szimfónia része vagyunk, amely maga a keresztény közösség. A zenészek és a hangszerek mások és mások, de a dicsőítés melódiája ugyanaz. A Szentlélek által vezérelt ima pedig arra buzdít minket, hogy az Atyához fohászkodjunk Krisztussal és Krisztusban, amely által beilleszkedhetünk Isten nagy családjába, ahol mindenkinek helye és szerepe van – zárta katekézisét Benedek pápa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír