steps to writing an essay for college custom research essays comment faire un bon plan de dissertation do my assignment australia compare and contrast essays for sale financial and managerial accounting homework help assignment discovery videos


A Szentatya katekézise az általános kihallgatáson a páli levelek imáiról

XVI. Benedek pápa május 16-án, szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartotta meg a hagyományos általános kihallgatást zarándokok ezreinek részvételével. A Szentatya az utóbbi hetekben az imának szentelt katekézisei keretében az Apostolok Cselekedeteiben lévő fohászokról tanított. 

 A népek apostola, Szent Pál leveleinek jellegzetessége – magyarázta a Szentatya –, hogy azok imaformulákkal kezdődnek és végződnek: a levelek elején hálaadás és dicsőítés, míg végén az Isten kegyelmében való bizalom kifejezése figyelhető meg. Például a Rómaiakhoz írt levél elején az áll: „először is hálát adok Jézus Krisztus által Istenemnek mindnyájatokért…” (Rm 1,Cool, majd a Korintusiakhoz írt első levél végén ez: „az Úr Jézus (Krisztus) kegyelme legyen veletek” (1Kor 16,23). Szent Pál leveleiben tehát az ima sokszínűsége figyelhető meg, így a hálaadástól az áldásig, a dicsőítéstől a közbenjárásig, a himnusztól a könyörgésig, amely személyes és közösségi szinten is megjelenik – magyarázta a pápa.
 
Az első fontos elem, amelyre Pál apostol fel kívánja hívni a figyelmet, az az, hogy az imának nemcsak egyszerűen az Istennek tett jócselekedetnek kell lennie, hanem az ima adomány, az Atya és Jézus Krisztus élő jelenlétének gyümölcse bennünk. Szent Pál megjegyzi, hogy olykor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk, Istent távolinak érezzük. Isten azonban segít nekünk ebben, a mi feladatunk, hogy megnyílnunk felé és hallgassuk hangját. 
 
Az imában megtapasztaljuk gyengeségünket, szegény mivoltunkat, teremtményi létünket, mivel a mindenható Isten nagyságával állunk szemben. Minél inkább elmélyülünk az Istennel való párbeszédben, annál inkább észleljük korlátainkat a mindennapi helyzeteket, az Úrral való kapcsolatunkat illetően is. Ezáltal egyre növekszik bennünk az Atyában való bizalom szükségessége, és megértjük, hogy „nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen” (Rm8,26). Ebben a Szentlélek lehet segítségünkre, aki megvilágítja elménket és melengeti szívünket segítve az Istennel való kapcsolatunkat.
 
Szent Pál számára az ima elsősorban a Szentlélek működése emberi mivoltunkban, hogy gyengeségeinkben osztozzon és az anyagiakhoz ragaszkodó emberekből spirituális emberekké változtasson bennünket.
 
A Szentlélek, a Krisztus Szent Lelke által éltetett ima során megadatik nekünk, hogy elhagyjuk és felülemelkedjünk a félelem és a szolgaság minden formáján megélve az Isten Fiainak megadatott valódi szabadságot. Az ima nélkül, amely táplálja Krisztusban való létünket, azt a rosszat tesszük, amit nem szeretnénk és nem tesszük meg a jót, amit szeretnénk – magyarázta a Szentatya. 
 
Ezenkívül a Szentlélek, Krisztus Szent Lelkének működése bennünk elmélyíti Istennel való kapcsolatunkat. Az ima nem ment fel bennünket a megpróbáltatások és a szenvedés alól, hanem megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy új erővel nézzünk szembe velük, azzal a bizalommal, amellyel Jézus is tette. Az Atya válasza Fia segélykiáltására nem a fájdalmak, a halál, a kereszthalál alóli felmentés volt, hanem a feltámadás, az új élet – magyarázta a zarándokoknak Benedek pápa.
 
Végül pedig a Szentlélek, a Krisztus Szent Lelke által táplált ima jellegzetessége az, hogy sosem marad elzárkózva magában, sosem csak saját magunkért szóló ima, hanem megnyílik az embertársak felé és a világ fájdalmaiban való osztozásra. A másokért való közbenjárássá, Isten szeretetének jelévé válik. 
 
Szent Pál apostol – zárta katekézisét a Szentatya – arra tanít bennünket, hogy meg kell nyílnunk a Szentlélek jelenlétére, aki az Istenhez való szeretetközösségre vezet el bennünket. Krisztus Szent Lelke imánk éltető erejévé, világosságává, és tüzévé válik megadva nekünk a valódi szabadságot, megtanítva bennünket a kihívásokkal való szembenézésre biztosítva minket arról, hogy sosem vagyunk egyedül. Megnyitja az utat az emberiség és a teremtett világ horizontjai felé, amely „együtt sóhajtozik és vajúdik” – zárta tanítását XVI. Benedek pápa a szerdai általános kihallgatáson.
 
A Szentatya az audiencia során felhívást intézett a Családok Nemzetközi Világnapjára emlékezve, amelyet május 15-én tartottak meg. Idén az emléknapot a család és a munka témájának szentelték. Benedek pápa hangsúlyozta, hogy a munkának nem szabadna korlátoznia, akadályoznia a család életét, hanem támogatást kellene adnia, egyesítnie és segíteni kellene az életre, a társadalmi és az egyházzal való kapcsolat iránti megnyílásra. Emellett felhívta a figyelmet, hogy a vasárnap legyen mindig a megpihenés és a családi kapcsolatok elmélyítésének napja.
 
XVI. Benedek pápa az általános kihallgatás alkalmával köszöntötte Oscar Rodríguez Maradiaga bíborost, a Caritas Internationalis elnökét. A szervezet jelenléte tanúságot tesz a Péter utódával való szeretetközösségről és arról, hogy készen áll az elmúlt időben kidolgozott új szabályzat szerinti működésre. A Szentatya köszönetet mondott a Caritas Internationalis munkájáért, amely továbbra is a rászorultak, szükséget szenvedők szolgálatában áll tevékenységével.
 
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír