methodology dissertation help assignments mass effect best place to buy a term paper business plan software review quick essay


Jézus, az istenember (2)

ápr
5

Igazából nem sokat tudunk arról, hogy virágvasárnap és nagycsütörtök között mi történhetett. Az előző részben láthattuk, hogy Jézus tudta, hogy a templom megtisztításával botrányt kelthetett, és felhívhatta a figyelmét a rómaiaknak, így tehát teljes mértékben elképzelhető, hogy ezekben a napokban tudatosan próbált felkészülni a meghurcoltatására.

A zsió húsvét, azaz a pászka ünnepének közeledte és a veszély tudatában Jézus előbb üli meg a vacsorát tanítványaival. A pászka vacsorájának zsidó szertartása nagyban hasonlít a mai katolikus átváltoztatás-rítusra: kenyeret megtörték, bort ittak, a családfő áldást mondott és szétosztotta a jelenlevőknek. Júdás tudta, hogy el akarják fogni Jézust, és a fizettség miatt besúgta Őt. A szocializmus idején is ugyanez történt: pénzért családtagokat, rokonokat, barátokat súgtak be.

Az Olajfák hegyén vagyunk, ahova Jézus gyakran járt imádkozni. Itt olyan jelenetet és egy olyan Jézust ismerünk meg, akit eddig még soha. Jézus Krisztus, a Megváltó retteg, a félelem keríti hatalmába. Minden ember, ha tudja, hogy veszélyeztetve van az élete, természetes reakciója a félelem.

"Aztán odébbment, úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: "Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!" Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre." (Lk 22,41-44)

"Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Remegni kezdett és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk: "Halálos szomorúság fogta el lelkemet. Maradjatok itt és virrasszatok!" Valamivel odébb ment, leborult a földre és imádkozott, hogy ha lehetséges, maradjon el ez az óra. "Abba, Atyám! - fohászkodott -, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!" Visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert: "Simon, alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge."" (Mk 14,33-38)

Jézus egy lett közülünk, testet öltve magára vállalta a szenvedést, amelyet ebben a világban mindenki, egyenként megtapasztal. Félt a testi haláltól és a szenvedéstől, akárcsak mi. Ő lett a fájdalmak férfia, aki ismerte a szenvedést (Iz 52-53). A csodálatos ebben az, hogy tuatában annak, hogy mi várhat rá, mégis vállalta az emberiség üdvözítését.