define word dissertation master thesis market segmentation how to be critical in essay writing personal statement law school essays writing service business plan operations plan


Legyünk a Jézussal való találkozás örömteli tanúi

 

A Hittani Kongregáció január 7-én Jegyzéket tesz közzé a Hit évével kapcsolatos lelkipásztori irányelvekről. A Szentatya által meghirdetett Hit éve 2012. október 11-én kezdődik és 2013. november 24-én ér véget. A jegyzéket egy most bejelentett közlemény előzi meg, amely ismerteti a dokumentum főbb szempontjait, hangsúlyozva, hogy a Porta Fidei apostoli levéllel meghirdetett év rendkívüli alkalom lesz a Jézus Krisztussal való megújult találkozásra.
XVI. Benedek pápa a Hit évével az egyház figyelmének középpontjába akarja állítani a Jézus Krisztussal való találkozást és a hit szépségét – olvasható a január 5-én kiadott közleményben. A dokumentum lelkipásztori irányelveket tartalmaz a világegyház, a püspöki konferenciák, az egyházmegyék és a plébániák, közösségek, lelkiségi mozgalmak számára.
A Hit évének megnyitása egybeesik két fontos dátummal: a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. évfordulójával és a Katolikus Egyház Katekizmusa közzétételének 20. évfordulójával. (A zsinatot 1962. október 11-én hirdette meg Boldog XXIII. János. A katekizmus közzététele 1992. október 11-én Boldog II. János Pál nevéhez fűződik.) A Szentatya pápaságának kezdeteitől nagy figyelmet fordított a II. Vatikáni Zsinat tanításának helyes megértésére, elősegítve azt, amit ő maga a „reform hermeneutikájaként” és a „folyamatosság megújításaként” határozott meg.
A Hit évének lezárása szintén jelentőségteljes dátumhoz fűződik: 2013. november 24-e Krisztus Király, a Világegyetem Urának ünnepe.
A pápa a Hittani Kongregációt bízta meg azzal, hogy lelkipásztori irányelveket fogalmazzon meg a Hit évére. A jegyzék kidolgozásában a Hittani Kongregáció vezetésével több szentszéki hivatal is közreműködött. Az előkészítő bizottság tagjai: William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias Francis George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanislaw Rylko és Christoph Schönborn bíborosok, továbbá több érsek és püspök, köztük Salvatore Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke.
A jegyzék bevezető sorai hangsúlyozzák: a Hit éve hozzá akar járulni a Jézusba vetett hit megújításához, a hit újrafelfedezéséhez, hogy így a keresztények hiteles és örömteli tanúbizonyságot tehessenek mindazok előtt, akik keresik Istent. A lelkipásztori útmutatások arra hivatottak, hogy elősegítsék a Jézussal való találkozást a hit nagy tanúin keresztül éppúgy, mint a hit tartalmának egyre elmélyültebb ismeretének terjesztésével.
A Hit évét XVI. Benedek ünnepi szentmiséje nyitja meg. Az év során a pápa számos más fontos eseményen vesz részt, így az őszi püspöki szinódus ülésein és a 2013-as ifjúsági világtalálkozón.
Ökumenikus kezdeményezések hivatottak megkönnyíteni a keresztények egymáshoz való közeledését: ünnepi ökumenikus szertartás alkalmával minden megkeresztelt megvallja Jézus Krisztusba vetett hitét.
A püspöki konferenciák bátorítják a hitoktatók minőségi képzését és a helyi katekizmusok és más katekétikai segédanyagok felülvizsgálását, hogy meggyőződjenek arról, hogy összhangban vannak-e a Katolikus Egyház Katekizmusával. Bátorítják a kommunikációs és művészeti nyelvezetek minél teljesebb használatát. A rádió, TV, film és kiadványok segítik, hogy a hittel kapcsolatos témák szélesebb körökbe eljussanak.
A közlemény szerint egyházmegyei szinten a Hit éve újabb alkalmat jelent a hit és az értelem közötti kreatív párbeszédre, főként a katolikus egyetemeken. E célból értekezletek, kiállítások szervezését javasolják.
Ez az időszak rendkívül alkalmas a bűnbánati szertartásokra is, amelyek során kérjük Istent, hogy bocsássa meg főként a hit ellen elkövetett bűnöket. Plébániai és közösségi téren továbbra is elsősorban a szertartásokban és szentmisékben ünnepeljük a hitet és erősödünk meg benne – szerepel a jegyzékben.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa mellett megkezdi működését egy titkárság, melynek célja, hogy összehangolja a különböző szentszéki hivatalok kezdeményezéseit és mindazt, aminek világegyházi jelentősége van. Javaslatokkal is élhet a Hit évével kapcsolatban, és saját internetes honlapot működtet, amely tájékoztat a folyamatban lévő eseményekről.
A jegyzék útmutatásai az egyház minden tagját arra hívják, hogy kötelezzék el magukat a Hit évében, hogy felfedezzék és osztozzanak abban, ami minden keresztény számára a legdrágább: Jézus Krisztus hitében, Aki az emberek Megváltója, a Világegyetem Ura, a „hit szerzője és bevégzője” (Zsid. 12,2).
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír