master environmental science thesis management what to write for college essay homework 5th grade how to buy research papers online shooting an elephant and other essays research paper title format how to write personal statement for grad school dissertation topics in educational leadership my doll essay thesis review


„A zsoltárok csodálatos imák”

November 16-án XVI. Benedek pápa a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást. Az imának szentelt katekézisei keretében ez alkalommal a 110. zsoltárról elmélkedett, lezárva a Zsoltárok könyvéről szóló tanításait.

A 110. zsoltár az egyház egyik legkedveltebb imája, amely az Isten jobbján ülő győzedelmes Messiást dicsőíti – kezdte beszédét a Szentatya.

„Azt mondta az Úr az én Uramnak: ’Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!’” (Zsolt 110, 1) – hangzik a zsoltáros imája. Isten maga mellé, trónjára ülteti a győzedelmes királyt a legnagyobb kiváltságban részesítve ezáltal. A király győzelme ellensége felett az Úr győzelme, amelynek részese a király is, és amely az isteni erő és hatalom jele, bizonyossága – magyarázta Benedek pápa.

Ez a zsoltár az Újszövetségben is megjelenik, mint messiási prófécia. Jézus is említést tesz róla, magyarázva, hogy a Messiás Dávidnál is nagyobb hatalommal bír, Dávid ura. Krisztus a trónra emelt Úr, az ember Fia, aki Isten jobbján ül. Ő a valódi király, aki a feltámadás által megdicsőülve az Atya jobbjára emelkedett, és legyőzte ellenségeit, köztük a legnagyobbat, a halált. Ő az „új Dávid”, Isten Fia, aki győzött a halál felett és királyunk, az Úr dicsőségében részesül, akitől az örök életet kapjuk. Ők ketten együtt uralkodnak, elválaszthatatlan kapcsolat áll fenn köztük. A király hatalmát az Úrtól kapta, felelősséggel jár, amelyet engedelmességgel kell gyakorolnia. Az ellenség feletti uralom, a dicsőség, a győzelem mind ajándék, amelyek a királyt az isteni dicsőség közvetítőjévé teszik. A zsoltáros ezért is ünnepli a királyt imájában, aki valójában Istentől származik. Messiás, aki népének elhozza az isteni életet, az életszentséget, az üdvösséget.

A zsoltáros imája ezek után így folytatódik: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint” (Zsolt 110, 4). Melkizedek alakjában a királyi és papi hatalom egyesül, amelyet most az Úr megerősít. Az ünnepelt király örökre pappá válik, és az isteni jelenlét közvetítője lesz a nép körében Isten áldása által, amely a liturgikus cselekményben találkozik majd az ember válaszával. Ez a kép Krisztus, vagyis a tökéletes főpap előképe. „Jobbodon áll az Úr” – folytatódik a zsoltár. A király tehát teljes biztonságban van, ugyanis Isten az ő védelmezője, akivel együtt küzdenek és győznek minden rossz felett – magyarázta a pápa.

Az egyház számára ez a zsoltár az egyik legjelentősebb messiási szöveg, amelyre az egyházatyák is számtalansor hivatkoztak. Az ünnepelt király maga Krisztus, a Messiás, aki elhozza Isten országát és legyőzi a földi hatalmakat. A megtestesült Fiú, aki meghalt, feltámadt és felment a mennybe. Az örökkévaló főpap, aki a kenyér és a bor misztériumában a bűnök megbocsátását és az Istennel való kiengesztelődést adományozza. A király, aki feltámadásával legyőzi a halált.

Ez a zsoltár arra hív minket, hogy Krisztust szemlélve, értsük meg, mi is a valódi királyi méltóság, amelyet a szolgálatban és az önfeláldozásban élhetünk meg a szeretet és az engedelmesség útján haladva előre. E zsoltár szavai által kérjük az Úrtól, hogy mi is nyomdokain haladhassunk előre Krisztussal követésében, hogy képesek legyünk vele együtt felmenni a kereszt hegyére, a dicsőségre eljutva ezáltal. Ő az, aki megbocsát és elhozza az üdvösséget minden ember számára.

XVI. Benedek pápa a zsoltárokról szóló utolsó katekézisében elmondta, hogy tanításaival a Bibliában található csodálatos imákra kívánta felhívni a figyelmet. Arra buzdított, hogy imádkozzuk a zsoltárokat a nap bármely szakaszában. Istennel való kapcsolatunkat ugyanis nap mint nap ápolnunk kell, amelyet bizalommal, örömmel kell megvalósítanunk – hangsúlyozta XVI. Benedek pápa a november 16-án a Szent Péter téren mondott katekézisében.

Az általános kihallgatásra ez alkalommal mintegy 11 ezer zarándok érkezett az európai országokon kívül a világ távoli vidékeiről, így Japánból, vagy Dél-Amerikából érkeztek a Vatikánba.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír