lélegzet - LÉLEKzet

jún
5

Levegőt venni, lélegezni minden élőlény számára a világ legtermészetesebb dolga. Magától értetődő valami. Ha friss levegőt lélegzünk be, megújulunk, felfrissülünk: létezünk. De – mint megannyi más isteni ajándéknak, ennek is csak akkor érezzük a fontosságát, ha éppen fogytán van, ha hiányzik. Az oxigén létszükséglet. Ha elfogy, akár csak néhány kurta percre is: nem élhetünk tovább.

Ám a keresztény ember élete nem csak lélegzetvételek hosszú sora. Ahhoz, hogy növekedjen, kiteljesedjen, többre van szüksége, akkor is, ha esetleg nem is tudatosult még benne. Mert még nem érezte a hiányát...

János apostol szerint a Lélek az, aki éltet. (Jn 6, 63a). De ahogyan a légzésünkre sem figyelünk folyamatosan, úgy a Lélekre sem. Leginkább pünkösdkor, vagy bérmálkozáskor gondolunk rá. Szertartássá, órákban mérhető eseménnyé zsugorodik sokakban az Atya e csodálatos ajándéka: a nagy ígéret, amely mindig jelen van, körülvesz, mindenki számára elérhető. Pedig csak kérni, venni kell(ene) a Lelket és élni a Szentlélekkel. S nem csak pünkösdkor, hanem minden élethelyzetben, minden pillanatban. Létfontosságú.

Ahogyan minden sejtünk, szervünk oxigénre éhes, úgy kell(ene) igényelje minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Lelket, amely újjáteremt, erősít, buzdít, vigasztal, éltet. Ha Lélekkel töltekezünk, bensőnk felLELKESül. Csak kérnünk kell, nyitottá válnunk és engednünk, hogy elárasszon, betöltsön. Hogy éltessen. A Lélek oxigénje pedig a szeretet.

Bátran kijelenthetem: mióta beLÉLEKzem Isten végtelen szeretetét, és újra meg újra kifújom magamból az aggodalmat, a békétlenséget, neheztelést, csüggedést, azóta minden napom LELKESen kezdődik, azóta valóban éltet a Lélek! És azóta több mosoly jut másoknak, több erő adatik a munkához, több nehézség válik áldássá és kegyelemmé, több hit és reménység táplálja a mindennapokat,  és egyre nő az öröm és a hála bennem.  Így lesz számomra minden nap pünkösd, amelyen a Lélekre hangolódva élek. És így lesz minden pünkösd örömünnep, amelyen hálát adok és ujjongok, hogy van Vigasztalónk, hogy Isten megtartotta ígéretét és kiárasztotta Lelkét, hogy gyógyítson, formáljon, és gyümölcsöt hozzon bennünk. Lélegezzünk tehát és LÉLEKezzünk! Hadd éltessen minket is a LÉLEK!