Termés

máj
25

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen... Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem... Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,1-5)

Hogy is állok én ezzel?

Látszanak-e az életemben a gyümölcsök. Ha visszanézek az elmúlt fél évre, növekedtem-e szeretetben, örömben, békességben, türelemben, kedvességben, jóságban, hűségben, szelídségben, önmegtartóztatásban? (vö.Gal5,22)

Teremni vagy elszáradni?

Melyik fázisban vagy?

Termés, növekedés?

Megtisztulás?

Száradás?

Lehet valaki névleg Istenben, névleg keresztény, ha életében nem hoz gyümölcsöket, a látszatt-vallásosságunk, megtérésünk, kihült lelkesedésünk nem ér semmit. Jézus nagyon világosan fogalmaz: "Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég." (Jn 15,6)

Uram, előfordul, hogy időnként már fonnyadok itt-ott. De Te tudod, hogy nem akarok elszakadni tőled, nem akarok elszáradni, hanem zöldelni, növekedni, gyümölcsöt hozni! Légy, Uram, segítségemre, és tisztíts meg attól, ami életemben, kapcsolataimban, hozzáállásomban elfordít Tőled, hogy bő termést hozzak és részese legyek a Te örömödnek!

"Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen." (Jn 15,11)