Húsvét

Bizonyára mind tudjátok, hogy Húsvét nem vasárnap kezdődik, hanem a szent három nap minden szertartása (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) erre irányul.

Jézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, Júdás ekkor már meg volt egyezve a főpapokkal, hogy kiadja Jézust. Elfogatása, elítéltetése, kínszenvedése, halála és feltámadása szétválaszthatatlanul összetartozik. A feltámadási szertartásban csúcsosodik ki, amikor újra és újra átélhetjük a liturgiában, hogy a világosság legyőzte a sötétséget, az élet győzedelmeskedett a halál fölött, Isten irgalma a bűn hatalma fölött.

"Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván, a kegyelemnek átadja s a szentek közösségébe kapcsolja őket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad." - énekli a pap a húsvéti öröménekben.

Vége a nagyböjtnek, az isteni irgalom kiáradt az egész emberiségre és mindenkit meghív, hogy merüljön el az Ő szeretetének tengerében!

Urunk, végtelen hálával tartozunk neked! Adósaid vagyunk, hiszen nem csupán földi életünket, de örök boldogságunkat is neked köszönhetjük. Mivel hálálhatnánk meg mind azt a jóságot, amellyel felénk vagy?

"Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem" - Zsolt 50,23a

 

Milyen áldozatot kér Isten? válasz: A ... áldozatát. (ékezet nélkül)

Ha bejelentkezel akkor a cikk rejtvényét beküldheted. A beküldött helyes megfejtések alapján jelvényt szerezhetsz a profilodnak.