how to create a research proposal creative writing agencies buying english papers pay for dissertation justification essay on online business affordable assignment purchase creative writing columbia linux persuasive speech thesis or dissertation


Finomságok

Finomságok

Imádkozzunk-e étteremben étkezés előtt?

Minden keresztény átélte már azt a nehéz pillanatot, amikor nem vallásos társaságban étkezéshez kezdve hirtelen elbizonytalanodott: „Imádkozzam evés előtt, mint otthon, vagy ne?” – Egy egykori ateista gondolatai.

Ebben a helyzetben sokan a biztosabbnak tűnő kétértelműséget választják: magukban mondanak asztali áldást, lehajtott fejjel, olyan testhelyzetben, ami éppúgy lehet az imádság kifejezése, mint az emésztés illedelmes formája. De vajon tényleg ez a helyes viselkedés?  

Az észrevétlenül lopakodó új globális etika

A berlini fal leomlása óta globális kulturális forradalom zajlik a világon. Egy új, „kereszténység utáni” erkölcs új kifejezései, normái, értékei, életsílusai terjedtek el és váltak globálisan irányadóvá. Az új etika jelszavai megtévesztően hasonlóak a keresztény szeretetparancs alapelveihez, tartalmuk mégis különösen más. Rendkívül fontos, hogy keresztényként tudatosítsuk, mi is történik körülöttünk; fontos, hogy felismerjük a csúsztatásokat, az eszmei hátteret, és fellépjünk az igaz, krisztusi értékek védelmében.

máj
25

Termés

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen... Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem... Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,1-5)

Hogy is állok én ezzel?

Látszanak-e az életemben a gyümölcsök. Ha visszanézek az elmúlt fél évre, növekedtem-e szeretetben, örömben, békességben, türelemben, kedvességben, jóságban, hűségben, szelídségben, önmegtartóztatásban? (vö.Gal5,22)

Teremni vagy elszáradni?

Húsvét

Bizonyára mind tudjátok, hogy Húsvét nem vasárnap kezdődik, hanem a szent három nap minden szertartása (nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat) erre irányul.

Jézus az utolsó vacsorán megalapította az Oltáriszentséget, Júdás ekkor már meg volt egyezve a főpapokkal, hogy kiadja Jézust. Elfogatása, elítéltetése, kínszenvedése, halála és feltámadása szétválaszthatatlanul összetartozik. A feltámadási szertartásban csúcsosodik ki, amikor újra és újra átélhetjük a liturgiában, hogy a világosság legyőzte a sötétséget, az élet győzedelmeskedett a halál fölött, Isten irgalma a bűn hatalma fölött.

"Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván, a kegyelemnek átadja s a szentek közösségébe kapcsolja őket.

Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad." - énekli a pap a húsvéti öröménekben.

Vége a nagyböjtnek, az isteni irgalom kiáradt az egész emberiségre és mindenkit meghív, hogy merüljön el az Ő szeretetének tengerében!

Urunk, végtelen hálával tartozunk neked! Adósaid vagyunk, hiszen nem csupán földi életünket, de örök boldogságunkat is neked köszönhetjük. Mivel hálálhatnánk meg mind azt a jóságot, amellyel felénk vagy?

"Aki a dicséret áldozatát mutatja be, az tisztel engem" - Zsolt 50,23a

 

Milyen áldozatot kér Isten? válasz: A ... áldozatát. (ékezet nélkül)

Ha bejelentkezel akkor a cikk rejtvényét beküldheted. A beküldött helyes megfejtések alapján jelvényt szerezhetsz a profilodnak.

Nagyböjt 5.hét

Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Megvetett volt, és nem becsültük őt. Pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta... őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg... az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét. Megkínozták, és ő alázatos volt, nem nyitotta ki száját... Istentelenek között adtak sírt neki, és gazdag mellett, amikor meghalt... /Iz 53/

Döbbenetes, milyen pontossággal írta le Izajás próféta Jézus kínszenvedését kb.500 évvel azelőtt, hogy megtörtént volna!

Nagyböjt 3. hét

Benedek pápa nagyböjti üzenetéből: