custom writing essay my university essay computer master science thesis i need an dissertation writier dissertation abstracts international section humanities social sciences 2008 admission essay writing 911 critical thinking worksheets for middle school breast cancer research paper outline chemistry help the mole


Egyházi hírek

Egyhazi_hirek

Keresztényüldözés

Az
orissai kormány bezáratja a menekülttáborokat. A földönfutóvá vált
indiai keresztények tízezrei menekültstátuszért folyamodnak az ENSZ-hez.

Manoj
Digal atya, a fõegyházmegyei szociális szolgálat munkatársa elmondta az
AsiaNews-nak, hogy október 15-én bezárták a három baligudai
menekülttábor egyikét, ahonnét 900 embert ûztek el. A védtelen emberek
családonként 10 kg rizst kaptak, ezen kívül semmit, még sátrat sem.
Nincs hová menniük, falvaikba csak hinduként térhetnének vissza,
keresztényként viszont erõszak fenyegeti õket. A keresztény nõket hindu
radikális nõk csoportjai terrorizálják.

XVI. Benedek szavai a fiatalokhoz

tekercs.jpgDrága testvéreim,

sokszor szoktam elgondolkodni azon, mit is kéne tenni, hogyan is kéne élni a mai fiataloknak, mint mondhatnék azoknak, akik ezzel a kérdéssel jönnek hozzám: mit tegyek? Hogyan kövessem Jézust?
Arra a következtetésre jutottam, hogy jobb, ha ezt a kérdést nem nekem teszik fel, hanem a pápának... Furán hangzik ugye???
Pedig a szentatya újra és újra válaszol erre a kérdésre!!! Csak olvassátok el fiatalokhoz intézett beszédeit!
Az idei világtalálkozón (WYD-2008) elhangzott beszédeit az egyházi hirek - nél tettem közzé, (forrás minden esetben: magyarkurir) pontosan azért, hogy aki keres, az találjon. Olvassátok és tartsátok meg, amit Jézus földi helytartója üzen a mai kor fiataljainak,  NEKED IS!
pax

A Szentatya beszéde az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

wyd2008-3.jpgKedves barátaim!

„Amikor leszáll rátok a
Szentlélek, erõ tölt el titeket" (ApCsel 1,Cool. Mi láttuk, ahogy ez az ígéret
beteljesedett! Pünkösd napján, ahogy az elsõ olvasmányban hallottuk, a
feltámadott Úr, aki az Atya jobbján ül, kiárasztotta a Szentlelket az emeleti
teremben egybegyûlt tanítványokra. A Szentlélek erejével indult el Péter és a
többi apostol, hogy a föld végsõ határáig hirdesse az evangéliumot. Az Egyház
világszerte minden korban, minden nyelven tovább hirdeti Isten nagy tetteit, és
a Krisztusban újjászületett életre hívja a nemzeteket, népeket.

E napokban Szent Péter
utódaként én is eljöttem ebbe a csodálatos országba, Ausztráliába. Azért
jöttem, kedves fiatal testvéreim, hogy megerõsítselek benneteket a hitben, és
hogy arra buzdítsalak benneteket: nyissátok meg szíveteket Krisztus
Szentlelkének ereje és ajándékainak gazdagsága elõtt.

16.Benedek pápa beszéde az éjjeli virrasztáson (WYD08)

wyd2008-2.jpgKedves fiatalok!


Ma este ismét hallottuk
Krisztus nagy ígéretét - „Amikor leszáll rátok a Szentélek, erõ tölt el
benneteket" - és hallottuk parancsát is: „tanúim lesztek egészen a föld végsõ
határáig" (ApCsel 1,Cool. Ezek voltak Jézus legutolsó szavai, mielõtt felment a
mennyekbe. Arról, hogy mit érezhettek az apostolok e szavak hallatán, csak
sejtéseink lehetnek. De tudjuk, hogy Jézus iránti mély szeretetük, és szavaiba
vetett bizalmuk arra ösztönözte õket, hogy összegyûljenek, és várakozzanak; nem
cél nélkül várakoztak, hanem együtt, egyesülve az imában, Máriával és az
asszonyokkal az emeleti teremben (ApCsel 1,14). Ma este mi is ezt tesszük.
Összegyûlve a Keresztünk elõtt, amely már annyit utazott, és Mária ikonja
elõtt, a Dél Keresztjének ragyogó csillagképe alatt, imádkozunk. Ma este
értetek, és a világ minden részének fiataljaiért imádkozom. Hagyjátok, hogy
hasson rátok védõszentjeitek példája! Fogadjátok szívetekbe és elmétekbe a
Szentlélek hét ajándékát! Ismerjétek fel a Szentlélek hatalmát életetekben és
higgyetek benne!

XVI. Benedek pápa a mozgalmakról és új közösségekrõl

Benedict XVIA
Világiak Pápai Tanácsa nem elõször rendez szemináriumot a püspököknek a
világi mozgalmakkal kapcsolatban.
A mostani szeminárium – az
elõzõhöz hasonlóan – folytatása szeretne lenni annak a találkozónak,
amelyet én tartottam 2006. június 3-án a hívõk széles körével, akik
több mint száz világi szervezetet képviseltek. Akkor rámutattam, hogy
az egyházi mozgalmak és új közösségek tapasztalata “ragyogó jele
Krisztus szépségének, valamint az õ jegyese, az egyház szépségének”.
Nagyra
értékeltem, hogy a szeminárium témájának alapjául az ad limina
látogatáson résztvevõ német püspökök csoportjához intézett buzdításom
szolgált, amelyet ma természetesen hozzátok is intézek, akik sok helyi
egyház pásztorai vagytok. “Kérlek, hogy nagy szeretettel közeledjetek a
mozgalmakhoz” (2006. november 18.).
"A
mozgalmakhoz tartozó kedves barátaimat” arra buzdítottam, hogy legyenek
egyre inkább “a közösség iskolái, és járják együtt az utat, ahol meg
lehet tanulni az igazságban és a szeretetben élni, amelyet Krisztus
nyilatkoztatott ki és adott nekünk az apostolok tanúságtétele által,
tanítványai nagy családjának életében."

XVI. Benedek pápa üzenete nekünk, fiataloknak

Ha
meg akarjuk érteni az Egyház küldetését, vissza kell térnünk az
emeleti terembe, ahol az apostolok Máriával, „Édesanyjukkal” együtt
imádkozva várták a megígért Szentlelket (vö. Lk 24,49). Ez a születõben
lévõ Egyház ikonja, folyamatosan erre a mintára kell alakulnia minden
keresztény közösségnek. Az apostolkodás és a misszió során elért
sikerek nem elsõsorban a jól kidolgozott, hatékony lelkipásztori
programok és módszerek eredményei, hanem a szüntelen közösségi ima
gyümölcsei (vö. Evangelii Nuntiandi, 75).

Kedves
fiatalok, a Szentlélek ma is erõteljesen mûködik az Egyházban, és
gyümölcsei annyira bõségesek, amennyire mi készek vagyunk megnyitni
magunkat megújító ereje elõtt. Ezért fontos, hogy mindannyian ismerjük
a Szentlelket, kapcsolatot építsünk ki vele, és engedjük, hogy Õ
vezessen bennünket. De ezen a ponton természetesen felmerül egy kérdés:
ki számomra a Szentlélek?

Arra hívlak meg benneteket, hogy
elmélkedjetek arról, amit most leírok nektek.
..

Fiatalok és az evangelizáció

Május
26-án kezdõdött az Olasz Püspöki Konferencia 58. általános rendes
ülése, amelynek egyik fõ témája a fiatalok és az evangelizáció.

Ezzel
kapcsolatos felszólalásában Agostino Superbo, a konferencia helyettes
elnöke elõször felvázolta a fiatalok bizonytalan és összetett
helyzetét. Az értékek és vonatkoztatási pont hiánya, az
Isten-nélküliség, a túlzott szabadság, az internettõl való függés, a
fiatalok magánya a meggyengült családban néhány olyan példa, amelyek
tükrözik a fiatalok lelkiállapotát. Ma kiváltképpen védtelenek ezekkel
a jelenségekkel szemben.

Karizmák és Karizmatikus Megújulás az Egyházban

articles.jpgHétfõn

délelõtt ért véget Rómában a „Karizmák és a karizmatikus megújulás a

katolikus egyházban” témáról rendezett teológiai-lelkipásztori

nemzetközi értekezlet, amelyet a karizmatikus mozgalom két nagy

szervezete a Világiak Pápai Tanácsával együtt szervezett és bonyolított

le.

Az egyházközségek tele vannak jószándékú emberekkel, akik sokkal

többre is képesek lennének, ha nagyobb teret biztosítanának életükben a

Szentlélek adományainak és nemcsak saját emberi képességeikre és

tehetségükre támaszkodnának. Fontos, hogy ezt minden katolikus keresztény tudatosítsa - erre a következtetésre jutottak egyházi elõljáróink.

Karizmák és Karizmatikus Megújulás az Egyházban

articles.jpgHétfõn

délelõtt ért véget Rómában a „Karizmák és a karizmatikus megújulás a

katolikus egyházban” témáról rendezett teológiai-lelkipásztori

nemzetközi értekezlet, amelyet a karizmatikus mozgalom két nagy

szervezete a Világiak Pápai Tanácsával együtt szervezett és bonyolított

le.

Az egyházközségek tele vannak jószándékú emberekkel, akik sokkal

többre is képesek lennének, ha nagyobb teret biztosítanának életükben a

Szentlélek adományainak és nemcsak saját emberi képességeikre és

tehetségükre támaszkodnának. Fontos, hogy ezt minden katolikus keresztény tudatosítsa - erre a következtetésre jutottak egyházi elõljáróink.

Legyetek a béke és az egység építõi - XVI. Benedek pápa beszéde az egyetemistákhoz

xvi_benedek_03.jpg2008. március 1-én az európai és az amerikai egyetemistákhoz fordulva XVI. Benedek kiemelte: mindig a fiatalok
voltak Európa és Amerika történetében az evangéliumi lendület hordozói,
a szeretet civilizációjának építõi. Itt emlékeztetett többek között
Szent Benedekre, Assisi Szent Ferencre, Limai Szent Rózára, Porres-i
Szent Mártonra. Ma Isten arra hívja a fiatalokat, hogy mûködjenek
együtt társaikkal az egész világon, hogy az Evangélium újítsa meg a két
kontinens és az egész emberiség civilizációját.