how to write a controversial essay business plan maker professional steps to writing an essay for college phd comics thesis gut vytelingum phd thesis where to get research paper writing a cv for academic positions 8v8 mla paragraph printable homework chart discovery education online


Egyházi hírek

Egyhazi_hirek

Új vatikáni weboldal

Indulása
napján, május 24-én majdnem félmillióan tekintették meg a Pope2you
internetes oldalt, melynek célja, hogy az interneten felnövekvõ
generáció számára is hozzáférhetõvé tegye a pápa üzenetét.

Paolo Padrini webmester, a Vatikáni Rádió munkatársa szerint a Világiak Pápai Tanácsa támogatásával mûködõ honlap
célja, hogy „megteremtse az összetartozás, az Egyházhoz tartozás
légkörét azzal, hogy minden eddiginél közelebb hozza az emberekhez a
Szentatyát. Az új oldalról mûködése elsõ napján mintegy tízezer virtuális képeslapot küldtek, és közel félmillióan tekintették meg."


Új technológiák, új kapcsolatok XVI. Benedek pápa üzenete a tömegtájékoztatás 43. világnapjára

XVI.
Benedek pápa Szalézi Szent Ferenc ünnepén, január 24-én fogalmazta meg
ez évi üzenetét a tömegtájékoztatás világnapjára, melyet az alábbiakban
adunk közre.
Kedves tesók
Ajánlom figyelmetekbe a fenti címmel rendelkezõ cikket.
A szentatya XVI. Benedek pápa fontos gondolatokat közöl a kommunikációs eszközök elõnyérõl, fontosságáról a kapcsolatápolásban, baratságok alakulásában és nem utolsó sorban az Evangélium hírdetésében.
Remélem, hogy sikerül egy-két gondolat megragadjon, és beépuljön az életetünkbe! Laughing out loud

Katolikus hírszolgáltató

h2onews.jpg

A h2onews egy katolikus hírszolgáltató, amely multimediális híreket
készít és terjeszt minden nap híreket audio/video/szöveg formátumban 9
nyelven az egyház életérõl és társadalmi, valamint kulturális
eseményekrõl, amelyek közvetlenül érintik a világ katolikusainak
életét.

A hirportál magyarul is elérhetõ a következõ cimen:


A reményrõl fiataloknak

„Bízunk
az élõ Istenben"

(1Tim 4,10) – ez a mottója Benedek pápa idei ifjúsági
világnapra szóló üzenetének, amelyet ma mutattak be a Vatikánban. Az
üzenet egyelõre négy nyelven olvasható a Szentszék honlapján.

A reményrõl szól Benedek pápa üzenete az idei ifjúsági világnapra. Ez
lesz a XXIV. ifjúsági világnap, amelyet április 5-én, virágvasárnap
ünnepelnek Rómában és minden országban a helyi egyházközségekben. Ezen
a napon adja át a Szentatya az ifjúsági világtalálkozók keresztjét és a
Mária-ikont a Madridi Fõegyházmegye fiataljainak. 2011 nyarán a spanyol
fõváros ad helyet a nemzetközi találkozónak.

forrás: Magyar Kurír

A Szentszék oldala a You Tube-on

Január 23-án sajtótájékoztatón ismertették a
Vatikán eddigi legnagyobb lépését az internetes kommunikáció felé: a
Google, a Vatikáni Televíziós Központ és a Vatikáni Rádió közös
kezdeményezéseként elindult a Szentszék aloldala a You Tube
videomegosztó portálon.

Új
fejezet kezdõdött a Szentszék „virtuális történelmében”: január 23-án
déli tizenkét órától kezdve a You Tube honlapján látható és hallható a
pápa és tanítása.

Az oldal címe: www.youtube.com/vatican

Interjú Francis Arinze bíborossal a vatikáni nagyböjti lelkigyakorlatról

Interjú Francis Arinze bíborossal a vatikáni nagyböjti lelkigyakorlatról

Az
Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció nyugalmazott prefektusa, a vatikáni
nagyböjti lelkigyakorlat megkezdése elõtt interjút adott rádiónknak. A március
7-én, szombaton délelõtt véget érõ lelkigyakorlat témája: „A pap találkozik
Jézussal és követi õt”. Francis Arinze nigériai bíboros a témaválasztást a
következõ szavakkal indokolta:.................................

XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete

XVI. Benedek pápa nagyböjti
üzenete 

Kedves Testvéreim!
„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.” (Jn
19,37) Ez a bibliai mondat vezeti nagyböjti gondolatainkat ebben az
évben. A nagyböjt ideje alkalmas arra, hogy megtanuljunk megállni,
elidõzni Máriával és Jánossal, a szeretett tanítvánnyal amellett, aki a
kereszten feláldozta életét az egész emberiségért.(1) Most, a bûnbánat
és az ima idején tekintsünk tehát élõbb részvétellel a keresztre
feszített Krisztusra, aki a kálvárián meghalva teljesen
kinyilatkoztatta számunkra Isten szeretetét. A Deus caritas est enciklikámban a szeretet témáját vizsgáltam. Két alapvetõ formáját emeltem ki: az agapét és az eroszt.Témák a következõ évekre

A Szentatya ismertette a következõ ifjúsági világnapok témáját

XVI.
Benedek pápa december 16-án kihirdette a 2009-es és 2010-es ifjúsági
vlágnapok, valamint a 2011-es ifjúsági világtalálkozó témáit.

Az ifjúsági világnapok, illetve a világtalálkozó témái a Szentírás szavaira épülnek:

• a 2009-ben helyi szinten megszervezendõ ifjúsági világnap alapgondolata: „Bízunk az élõ Istenben” (1Tim 4,10);
• a 2010. évi ifjúsági világnap pedig a következõ szentírási kérdésre épül: Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? (Mk 10,17)”
• 2011. augusztus 16. és 21. között Madridban gyûlnek össze a világ fiataljai. Ennek az Ifjúsági Világtalálkozónak a mottója: Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erõsödjetek meg a hitben (Kol 2,7);

forrás: Magyar Kurír

A karizmatikus mozgalmak értékes erõforrás az egyház számára


Október
végén Assisiben rendezték meg a karizmatikus mozgalmak nemzetközi
konferenciáját, amelynek témája: „A keresztre feszített Krisztust
hirdetjük, aki Isten ereje és bölcsessége”. A konferencia képviselõit
kihallgatáson fogadta Benedek pápa.

A
kihallgatáson a Szentatya elmondta: intenzívebbé kell tenni a
fõpásztorok és az egyházi mozgalmak közötti párbeszédet, amely
hasznosítandó értékes erõforrás az egyházban. 

Becslések
szerint a világon ma 500 millióra tehetõ a karizmatikusok száma,
amelybõl 120 millió a katolikus. Az egyházi mozgalmak és az új
közösségek, amelyek a II. Vatikáni Zsinat után virágzottak ki, az Úr
egyedülálló ajándékot és értékes erõforrást jelentenek az egyházi élet
számára. Bizalommal kell õket fogadni és értékelni hozzájárulásukat a
közösség szolgálatában. A mozgalmak és új közösségek a Szentlélek
„kisugárzásai” az egyházban és a mai társadalomban. A karizmatikus
mozgalmak katolikus testvériségének érdeme, hogy felhívta a figyelmet
az egyházban a Szentlélek kegyelmi adományaira.

Nemzetközi felmérés a fiatalok hitérõl

A
fiatalok többsége pozitívan vélekedik a
vallásról és a hitrõl –
mutatják a 6 kontinens 17 országában, több mint 7000 fiatal
megkérdezésével készült kétéves vizs
gálat eredményei.

A
John Templeton Alapítvány átfogó felmérése szerint a 12 és 25 év
közötti fiatalok 57%-a lelki beállítottságúnak vallja magát. Ennek foka
országonként változó: a legmagasabb az Egyesült Államokban, ahol a
fiatalok 52%-a a „nagyon lelki" vagy a „meglehetõsen lelki" kategóriába
sorolja magát.