kettle corn business plan mla cite dissertation content writing service provider dissertation writing service malaysia no plagiarism science homework helper teflon business plan writing companies assignment help experts bbk politics dissertation


Egyházi hírek

Egyhazi_hirek

Pápai üzenet az ifjúsági világnapra

Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?
Pápai üzenet az ifjúsági világnapra

Március 28-án, virágvasárnap ünnepli a katolikus egyház a XXV. Ifjúsági Világnapot.  Az alábbiakban közöljük XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet ebből az alkalomból küldött a fiatal híveknek.

Kedves barátaim!

Erre az évre esik a Tiszteletre Méltó II. János Pál pápa kezdeményezésére alapított Ifjúsági Világnap huszonötödik évfordulója, amely a világ hívő fiataljainak éves találkozójául szolgál.

Néma tömegmészárlás Európában: évente hárommillió abortusz

A 2008-ban Európában végrehajtott közel hárommillió (2.863.649) művi vetéléssel az abortusz a legfőbb halálozási ok a kontinensen. Ez derül ki a múlt héten Brüsszelben bemutatott „Abortusz Európában és Spanyolországban” című jelentésből, amelyet a spanyol családpolitikai intézet készített.

Váljatok Krisztus misszionáriusaivá

„Ne várjatok más üzenetekre, ti magatok váljatok Krisztus misszionáriusaivá” -XVI. Benedek látogatása a római Keresztes Szent János plébánián

Az értelem és a hit együtt járnak

Az értelem és a hit nem áll ellentétben egymással, hanem összetartozik – jelentette ki Benedek pápa Urunk megjelenésének ünnepén az Úrangyala-imádság alkalmával mondott beszédében a Szent Péter téren.

Vegyünk részt a világ életében!

Godfried Danneels leköszönő brüsszeli bíboros érsek arra hívta a keresztényeket, hogy hangsúlyosabban képviseltessék magukat a világban. „Ne vonakodjunk részt venni korunk kultúrájában, a tudomány, a technikai fejlődés, a filozófia és a művészet világában" – fogalmazott a bíboros búcsúbeszédében.

Az európai fiatalok a legkevésbé vallásosak

Az interneten több cikket is találtam fiatalok hitéről, vallásosságáról. Érdekes, hogy bár Európa kicsi kontinens, és keresztény gyökerei vannak, mégis egyes felmérések szerint messze elmarad hit és vallásosság kérdésében a világ többi részétől. Olvassátok el az alábbi cikkeket! Kíváncsi vagyok a véleményetekre: szerintetek miért van ez? És mit lehet tenni? Nálunk is ez a tendencia?

Szeretettel, Éva

Katolikus fiatalnak ítélte Az év hőse címet a CNN

Hiszem, hogy Erdélyben is vannak fiatalok, akiket Isten arra hív, hogy nagy dolgokat tegyenek az Ő "kis szegényeiért". Legyetek bátrak ráállni Isten igéjére!

A CNN évenként kiosztott díját a 28 éves Fülöp-szigeteki Efren Penaflorida nyerte el. A katolikus fiatalember által alapított szervezet oktatással küzd a szegény gyerekek elkallódása, bűnözővé válása ellen.

Bárányként győzünk, farkasként vereséget szenvedünk

Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, mondja az Úr. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok.

Mt 10,16

Aranyszájú Szent János püspöknek a Máté-evangéliumról mondott szentbeszédeiből:

Ameddig megmaradunk báránynak, győzünk, és még ha töméntelen farkas leselkedik is reánk, győzelmet aratunk. Ha azonban farkasokká lennénk, vereséget szenvednénk, mert akkor már nem állna mellettünk erős védelmezőnk, a Pásztor. Mert ő nem farkasokat, hanem juhokat őriz, ezért ha farkas lennél, magadra hagyna, és eltávozna tőled: mert nem hagynád, hogy jóságosan védjen.

Háromezer fiatal tett tisztasági fogadalmat

A Guayaquili Fõegyházmegye által szervezett
Család Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan szeptember 8-án este
háromezer fiatal tett tisztasági ígéretet a guayaquili székesegyházban,
Anibal Nieto segédpüspök jelenlétében.

A
fõegyházmegye összes plébániáján meghirdetett rendezvény szervezõi a
család védelmét és erõsítését tûzték ki célul. „Olyan idõket élünk,
amikor erõsítenünk kell a család Istentõl rendelt és irányított
intézményét. Az egyház mindig készen áll, hogy segítse a családokat" –
mondta Alfonso Aviles, a fõegyházmegye családreferens lelkipásztora,
aki szerint a hét folyamán várhatóan mintegy húszezren vesznek részt a
különféle programokon – tudósít a CNA.

Filmszínés szentségre és tisztaságra bíztat

Az angliai Walsinghamben tartott ötnapos
katolikus ifjúsági fesztivál sztárvendége, a mexikói Eduardo Verastegui
1500 fiatal elõtt tett tanúságot hitérõl.

 A
katolikus színész elmondta, hogy megtérése után nem szerzõdött olyan
filmre, ami nem a keresztény értékeket közvetíti. „Négy évig nem volt
munkám" – emlékezett vissza. Ekkor úgy érezte, egy idõre el kell mennie
a brazíliai õserdõbe, de egy pap azt mondta neki: „A te õserdõd
Hollywood”. Verastegui megalapította a Metanoia Films stúdiót, ahol
felemelõ, erényekre ösztönzõ filmeket készítenek. Fõszerepet játszott a
Metanoia 2006-os Bella címû filmjében, amely egy várandós fiatal lány vívódásáról szól, hogy megtartsa-e a gyermeket.