chemistry help ionic bonds research papers on operating systems legit essay writing service customer essay service www fastessayhelper com how do you make an outline for a research paper business planning consolidation


Egyházi hírek

Egyhazi_hirek

Ferenc pápa halászgyűrűje

Három gyűrűmintát mutattak be Ferenc pápának, ő egy VI. Pálnak készítettet választott. Azonban azt kérte, ne aranyból készítsék el, így a gyűrűje aranyozott ezüst.

Mint azt Federico Lombardi szentszéki szóvivő a mai pápai szentmiséről szóló sajtótájékoztatóján kifejtette: A halászgyűrű mintáját még egy Enrico Manfrini nevű művész készítette VI. Pál pápa számára, aki azonban soha nem öntette aranyba azt, mivel a II. Vatikáni Zsinaton kapott halászgyűrűjét kedvelte.

A Manfrini-féle tervezetmegőrző viaszmintáját azonban megőrizte Pasquale Macchi, VI. Pál volt személyi titkára, aki azt halála előtt egy bizonyos Ettore Malnatira hagyta. Malnati készíttetett belőle aranyozott ezüstgyűrűt, többek közt ezt mutatta meg Ferenc pápának Giovanni Battista Re bíboros, a Püspöki Kongregáció nyugalmazott prefektusa. A neki bemutatottak közül végül ezt választott Ferenc pápa.

Benedek pápáról tudni lehetett, hogy megválasztása után egyszerűen visszautasította neki készíttetett halászgyűrűt, mivel az nonfiguratív volt, ő pedig hagyományosabb formát szeretett volna .

II. János Pál viszont csak egy egyszerű gyűrűt viselt.

Ferenc pápa címere és mottója

Ferenc pápa címere felidézi püspöki címerét, továbbá a Szentatya korábbi mottóját is megőrizte: „Miserando atque eligendo” („megkönyörült és kiválasztotta” (Mt 9, 9); „Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta” – Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből).

Ferenc pápa a címerpajzsot illetően megőrizte a püspökké szentelése óta használt elemeket. A kék színű pajzsot a pápai méltóságot övező szimbólumok veszik körül úgy, ahogyan azt elődje, XVI. Benedek pápa is használta (eszerint a püspöki süveg két kulcs, egy arany és ezüst kulcs között helyezkedik el, amelyeket egy vörös kötél köt össze). A címerpajzs felső részén a Jezsuita Rend emblémája látható, amelynek tagja Ferenc pápa. Ez egy sugárzó nap, amelyben vörös színnel három betű látható: IHS, vagyis Jézus nevének görög monogramja.

Ferenc pápa címere és mottója

Ferenc pápa címere felidézi püspöki címerét, továbbá a Szentatya korábbi mottóját is megőrizte: „Miserando atque eligendo” („megkönyörült és kiválasztotta” (Mt 9, 9); „Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta” – Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből).

Ferenc pápa a címerpajzsot illetően megőrizte a püspökké szentelése óta használt elemeket. A kék színű pajzsot a pápai méltóságot övező szimbólumok veszik körül úgy, ahogyan azt elődje, XVI. Benedek pápa is használta (eszerint a püspöki süveg két kulcs, egy arany és ezüst kulcs között helyezkedik el, amelyeket egy vörös kötél köt össze). A címerpajzs felső részén a Jezsuita Rend emblémája látható, amelynek tagja Ferenc pápa. Ez egy sugárzó nap, amelyben vörös színnel három betű látható: IHS, vagyis Jézus nevének görög monogramja.

„Ha Isten nem bocsátana meg mindent, a világ nem létezne” – Ferenc pápa első Úrangyala imádsága

Hatalmas tömeg, több mint 150 ezer hívő érkezett már a kora reggeli óráktól kezdve a Szent Péter térre és környékére, hogy részt vegyen Ferenc pápa első nyilvános vasárnap déli Úrangyala imádságán. A Szentatya csak olaszul szólt a hívekhez:

„Kedves Testvérek! Jó napot kívánok! A szerdai első találkozás után most ismét köszönthetlek mindnyájatokat. Örülök, hogy vasárnap van, az Úr napja! Ez szép és fontos nekünk, keresztényeknek: vasárnap találkozunk, köszöntjük egymást, beszélgetünk, mint most itt, a téren. Ez a tér a médiának köszönhetően a világ méreteit ölti magára. Nagyböjt ötödik vasárnapján az evangélium a házasságtörő asszony epizódját beszéli el, akit Jézus megment a halálos ítélettől. Meglepő Jézus magatartása: nem érezzük szavában a megvetést, az ítélkezést, csak a szeretet, az irgalom szavait halljuk, amelyek a megtérésre szólítanak.

A szeretet tesz bennünket szentté

 A Szentatya június 20-án a VI. Pál aulában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást. Folytatva a Szentírás imádságai elemzésének szentelt katekézis-sorozatát, ezúttal Pál apostol Efezusi levelének híres kezdő sorait magyarázta.

Benedek pápa: a gyengeségben nyilvánul meg Isten ereje

Június 13-án, szerdán XVI. Benedek pápa a vatikáni VI. Pál-teremben fogadta a világ különböző részeiről érkező zarándokok nagy seregét, akik megtöltötték a kihallgatási termet. A Szentatya, folytatva az imának szentelt katekéziseit, ez alkalommal Szent Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levelének 12. fejezetéről tanított.

Benedek pápa tanítása a keresztségről

Június 11-én, hétfőn este a Lateráni Szent János-bazilikában, a pápa székesegyházában kezdődött meg a római egyházmegye háromnapos lelkipásztori találkozója, amely idén a keresztség szentségét elemezte. Hosszú, félórás megnyitó beszédét XVI. Benedek pápa szabadon fogalmazta a bazilikát megtöltő római egyházmegyés papok, szerzetesek, diakónusok és lelkipásztori munkatársak előtt. 

Isten mindig vigaszt nyújt a gyötrelmek idején

XVI. Benedek május 30-án a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatás során, folytatva az imáról szóló katekéziseit, a páli levelekben szereplő fohászokról elmélkedett.

A kereszténység az Atyában való bizalom és szeretet vallása

XVI. Benedek pápa május 23-án, szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kihallgatást, több ezer zarándok részvételével. Az imádságról szóló katekéziseinek sorában most páli levelek fohászairól elmélkedett.