best homework app android custom write written literature review essay on alzheimers disease paper writing services reviews online dissertation help essay writer short essay on self help is the best help criminolgy term paper


vegh.zoltan.gyula blogja

júl
15

Mi volt az indítékod?

Ó, mily sokszor kritizáljuk a másik szolgálatát! Bezzeg az a másik nem jól csinálja, csak magához akarja édesgetni a báránykákat, de tudom ám, hogy milyen hátsó szándékkal tette! Hát nem bünteti meg majd ezért az Úr?! Hát... amit most olvastam a Bibliában, az pont engem int óvatosságra, aki ítékezek!

Fil 1, 18 "Némelyek ugyanis irigységbőlk és versengésből, mások azonban jóakaratból hírdetik Krisztust. De mit számít ez? Csak Krisztust hírdessék bármi módon, akár hátsó gondolattal, akár őszinte szándékkal. Én örülök neki."

júl
15

Ki alá vetetted magad?

Rm 6,16 "Nem tudjátok, hogy ha valakinek odaadjátok magatokat szolgák gyanánt az engedelmességre, akkor szolgái vagytok annak, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűné a halálra, vagy az engedelmességé a megigazulásra?"

júl
7

Aggályoskodás és szellemi házasságtörés

Sokat tűnődök azon, hogy az élet dolgaihoz helyesen viszonyulok-e. Vajon amikor lelkesedek valamiért, ami nem Isten, akkor hűtlenné váltam-e az Úrhoz? Akkor én már Jézus helyett másba vetettem-e a bizalmamat: átkapaszkodtam-e egy olyan mentőcsónakba, ami el fog süllyedni az utolsó napon? Az 1. koritnusi levélben különösen sok fogódzót találtam ehhez a problémához, s ezeket most megosztom itt.

1Kor 6,18 "Meneküljetek a paráznaságtól! Kívül van a testen minden vétek, amelyet az ember tesz; de aki paráználkodik, saját teste ellen vétkezik! Avagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentléleknek temploma, aki Isten ajándékából a tietek? S hogy nem vagytok a magatokéi! Hiszen áron vásároltak meg titeket. Dicsőítsétek hát az Istent testetekben!"

jún
19

A Lélek szerinti szabadság

Gal 5,1.4. "Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek a megigazulást."

jún
12

Túl sokáig vártál

ApCsel 26,6-8 "Most mégis itt állok, ítélkezésnek alávetve, mert reménykedem abban az ígéretben, amelyet Isten tett atyáinknak, s amelyre tizenkét törzsünk éjjel-nappal szolgálva reméli, hogy eljut. E reménység miatt vádolnak engem a zsidók, király. Mi hihetetlent találtok abban, hogy Isten a halottakat feltámasztja?"

Ezzel a kérdéssel akarja Pál meggyőzni a saját igazáról a római ezredeseket, zsidó előkelőket és Agrippa királyt, hogy elkerülje a halálbűntetést. Ha ma így próbálnánk érvelni a legártalmatlanabb eszmecserében, csak az lenne az eredménye, hogy a legtöbb ember jól kiröhög minket.

máj
30

Az agresszív autóvezetőkről

A délutáni dugóban araszoltunk, néha megindulva, majd újra beragadva. Pedig nagyon siettem volna, egy rádióba vettek volna fel velünk interjút, nem akartam késni, hogy a riportert még jó kedvében találjam, és barátságos kérdéseket kapjak tőle. Szóval egy percet sem veszíthettem, és nekem volt elsőbbségem, de azért a mellékutcából egy rendőrt előzékenyen beengedtem magam elé...