newly qualified nurse personal statement essays on schizophrenia buying a puppy to an older dog essay homework help management science student research paper business plan for healthcare my posse dont do homework pdf what to include in a dissertation kinds of narrative writing


racz_gabor blogja

jan
20

Jobb bor

Mai nap olvastam, a Kánai mennyező történetét ahol Jézus, Mária kérésére a vizet borrá változtatja, és ahol a násznagy "leszidja" a vőlegényt, hogy hogy a jó bort miért tartogatt későre amikor már az emberek meg vannak ittasodva? És feljött bennem az miközben gondolkodtam rajta, hogy Jézus miért adott jobb bort? Be akarta bizonyítani, hogy milyen profi? Nem tudott volna rosszabbat vagy ugyan olyat adni? És az volt bennem, hogy Jézus bármit megtehetett volna és nem felvágásból tett ilyet hanem mert Ő mindig a legjobbat akarja nekünk adni. Én sokszor vagyok úgy vele, hogy kérek valamit és nagyon reménykedek hogy hátha megadja de sokkal jobbat kapok mint amit elvártam volna így kételyeim támadnak, hogy meg érdemlem én ezt vagy nem? De ezzel a történettel megmutatta Isten, hogy Ő annyira szeret engem hogy a legjobbat adja nekem még akkor is ha nem olyanra számítok mert már elégé "ittas" vagyok a világ problémáitól és beérném sokkal kevesebbel is csak hogy legyen meg, de Ő nem azt akarja hogy beérjem hanem hogy esetleg várjak mert Ő tudja mikor és mi válik a hasznomra és Ő a legjobbat akarja adni.

júl
13

Meggyőződésből cselekedni

 Sokszor vagyok ott hogy választás elé kerülök mit is kell tegyek ezt még lehet vagy szabad vagy mi is a helyzett de tegnap a Római levélben olvastam ezt az igét:

"Meggyőződésedet tartsd meg magadnak Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. Akinek azonban kétsége támad, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert nem járt el jóhiszeműen. Ami nem meggyőződésből fakad, az mind bűn." Róm 14, 22-23

júl
7

"Mindent szabad nekem" - Csakhogy nem minden használ

" >>Mindent szabad nekem<<  Csakhogy nem minden használ. >>MInden szabad nekem<< Csakhogy én ne legyek semminek a rabszolgája." 1Kor 6,12

jún
20

Intés saját magamnak

Az  1Tessz 5,14a ban olvasshatjuk: "Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat..." és a 2Tessz  3,11-12 : "Hallotuk azonban, hogy egyesek izgágán élnek köztetek, nem dolgoznak semmt és hiábavalóságokkal töltik idejüket. Az ilyeneknek meghagyjuk, és könyörgünk nekik az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva, a saját kenyerüket egyék."

jún
11

HIrdetni Istent - De kinek es hogy?

Az apostolok cselekedeteit olvasva a az ApCsel 11,19-21 ben ezt irja:

"Azok pedig, akik István miatt kitört üldözés elől szétszorodtak, elmentek Föníciáig, Ciprusig és Antióchiáig, de nem hirdették az igét senki másnak, csak a zsidóknak. Volt azonban közttük néhány ciprusi és cirenei férfi, akik, mikor eljutottak Antióchiába, a görögökhöz is beszéltek, hirdetve az Úr Jézust. Az Úr keze velük volt, úgyhogy a hívek nagy számban tértek meg az Úrhoz." 

máj
26

A tíz leprás - Kihez hasonlítok én?

 A minap olvastam a 10 leprásról szólo igét Lk 17,11-19, és nagyon megragadott, hogy 1ö ember utolsó lehetöség révén kiáltoztak Jézushoz hogy gyógyítsa meg őket, Jézus pedig elküldte őket hogy menjenek és mutassák meg magukat a papoknak, nem kis hitt kellet ahhoz nekik hogy elmenjenek még leprásként a papokhoz, hogy bemutassák magukat mintha megtisztultak volna, de elindultak és meg is tisztultak út közben, egy vissza fordult hogy magasztalja, Istent és hálát adjon Jézusnak, a többi 9 ről nem tudunk semmit de Jézus ennek az egynek mondja csak hogy hitted meggyógyitott.