how to write a art essay professional resume writing uae homework help with houghton mifflin message of ancient days help paper proposal research phd thesis statistics research paper problems ghost writer master thesis tragic hero essay


Marton Zsuzsa blogja

júl
14

Időbeosztás

Pál apostol a 1 Korintusi levél végén, a terveiben, a következőket irja: "Ami pedig Apolló testvéreteket illeti nagyon kértem őt, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együttm de semmiképp sem akart most elmenni, el fog azonban menni, mihelyt ideje lesz" (1Kor 16,12).

Hát ez engem megfogott! Apollónak minden nap volt 24 órája, szóval ideje az tulajdonképpen volt, csak nem erre...

Épp valami fontosabb dolga volt és nem volt ideje arra, hogy Korintusba menjen. Tudta, hogy minek van az ideje és amikor eljön az ideje, akkor elmegy Korintusba.

jún
18

Mire is lehetek büszke?

 Amikor jól mennek a dolgaim Istennel, akkor hajlamos vagyok arra, hogy elkezdjek büszke lenni arra, amit teszek, hogy van imaidőm vagy megy a bőjt vagy... 

A következő dolgot olvastam a Galatákhoz írt levélben:

"Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében,.." (Gal 6,14)

Az amit én teszek nem tesz méltóvá engem az örök életre, nem leszek jobb attól, mint más! Azért van helyem a mennyben, mert Jézus meghalt értem, helyettem;az Ő vére mosta le a bűneimet, törölte el szégyenemet!

Ha valamit képes vagyok megtenni, az is azért van, mert erőt és kegyelmet ad hozzá, ugyanis Nélküle semmit sem tehetek (vö. Jn 15,5)

Ezért csak azzal dicsekedhetek, amit Jézus tett értem!

jún
11

Bátorítás a kísértés idején

Egyik nap elég komoly kísértéseim voltak,és úgy éreztem mindjárt bedarálnak, nincs erőm... Nem sokkal ez után a következő ígértetekt olvastam a Szentírásban: Isten mindenkor a jobbomon áll, hogy meg ne inogjak, nem hagyja lelkemet az alvilágban, nem engedi, hogy romlást lássak és megmutatja nekem az élet útját (ApCsel 2,25-28), pár sorral lennebb pedig ez áll: "Mert az ígéret nektek szól, valamint a ti fiaitoknak és mindazoknak akik távol vannak, de akik közül mindenkit meghív magához a mi Urunk, Istenünk." (ApCsel 2, 39). Nem hagyja, hogy meginogjak, ha megingok nem hagy az alvilágban, mert megbocsájt, mert megváltott és megmutatja az élet útját, az utat, mely az életre vezet!

Megígérte és megerősítette az ígéretet, hogy igen nekem szól és nem csak nekem, hanem NEKED is! :) 

 

 

máj
30

Isten országa és a magvető magocskái

 A Lk 13,18-21 Isten országáról azt olvastam, hogy olyan mint a mustármag, mely felnövekedve fává lesz, és azt, hogy olyan, mint a kovász, melyet ha belekeverünk a lisztbe, akkor az egész megkel. Ez nagyon biztató volt Smile Lényegében az a cél, hogy növekedjen bennem és végül minden átalakuljon! Ez az egész egy folyamat bennem, bennünk!

Ekkor eszembe jutott, a magvetőről szóló példabeszéd (Lk 8,4-8).... Ok, hogy folyamat, de ha a magot eltapossák, felszedik a madarak, vagy a világ gondjai, mint tövises gyomok elnyomják, akkor a mustármagból bizony nem lesz fa és nem lesz átalakulás.... Én nem akarom, hogy ez legyen! Harcolni akarok a gyomok ellen! 

Te se hagyd magad!    Ne engedj a gyomoknak!    Harcra fel! Smile