Blogok

szep
9

Isten igazi arca

 Sziasztok.

Képzeljétek el, valamelyik nap éppen a Filemonnak írt levelet olvastam.Így kezdődik:

"Pál aki fogoly Krisztus Jézusért" /Fil1,1/

    Amikor ezt elolvastam, éreztem, hogy Isten szeretne mondani nekem valamit ezen az igén keresztül. Nagyon kiváncsi voltam, hogy vajon mit fog kihozni belőle.                                

   Megnéztem egy másik fordításban is, ahol úgy írta, hogy  "Pál, aki Krisztus Jézus foglya" . Amikor ezt elolvastam, hirtelen eszembe jutott, hogy a 1Jn 4,8-ban azt írja, hogy Isten a szeretet. 

aug
1

Buli és szórakozás katolikus szemmel

Évekkel ezelőtt még furán néztem a fickóra, azóta már megbizonyosodtam, hogy az amit mond jó és megalapozott. Nagyon katolikus, nagyon jó előadó, ajánlom mindenkinek figyelmébe. Sokan sokakat támadnak azzal, hogy sokat járnak bulizni és ott "eufóriába" esnek. Lássuk, hogyan látja ezt egy szakképzett (mentálhigiénés teológus) pap:

júl
15

Amazing grace :)

Mostanában sokszor elcsodalkoztam Isten csodálatos kegyelmén. Mennyre kicsi az ember, mennyre kicsi vagyok és a vegtelen Isten mégis igy szeret engem... Igazából minden erről beszél az életünkben és a vilégban, ez nem semmi... csak észre kell vennünk. :) 

júl
15

Mi volt az indítékod?

Ó, mily sokszor kritizáljuk a másik szolgálatát! Bezzeg az a másik nem jól csinálja, csak magához akarja édesgetni a báránykákat, de tudom ám, hogy milyen hátsó szándékkal tette! Hát nem bünteti meg majd ezért az Úr?! Hát... amit most olvastam a Bibliában, az pont engem int óvatosságra, aki ítékezek!

Fil 1, 18 "Némelyek ugyanis irigységbőlk és versengésből, mások azonban jóakaratból hírdetik Krisztust. De mit számít ez? Csak Krisztust hírdessék bármi módon, akár hátsó gondolattal, akár őszinte szándékkal. Én örülök neki."

júl
15

Ki alá vetetted magad?

Rm 6,16 "Nem tudjátok, hogy ha valakinek odaadjátok magatokat szolgák gyanánt az engedelmességre, akkor szolgái vagytok annak, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűné a halálra, vagy az engedelmességé a megigazulásra?"

júl
14

Időbeosztás

Pál apostol a 1 Korintusi levél végén, a terveiben, a következőket irja: "Ami pedig Apolló testvéreteket illeti nagyon kértem őt, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együttm de semmiképp sem akart most elmenni, el fog azonban menni, mihelyt ideje lesz" (1Kor 16,12).

Hát ez engem megfogott! Apollónak minden nap volt 24 órája, szóval ideje az tulajdonképpen volt, csak nem erre...

Épp valami fontosabb dolga volt és nem volt ideje arra, hogy Korintusba menjen. Tudta, hogy minek van az ideje és amikor eljön az ideje, akkor elmegy Korintusba.

júl
14

"...mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé" 2Kor12,9

Sokszor érzem magam butának... kicsinek... képtelennek arra, hogy elvégezzem a rám bízott munkát....de Pál a korintusiaknak írt leveleiben eszembe jutatta, hogy pont ez a jele annak, hogy Isten nagy dolgokat tervezett velem.

Húúúúú ez nagyon komoly...kiválasztott vagyok...pont az miat mert gyengének és kicsinek érzem magam.... s azóta ha elcsüggedek ez jut eszembe...Isten kiválasztottja vagyok!!!!

S ez mindenkire érvényes aki néha hasonlóan érez mint én..... TE is kiválasztott vagy!!!!!

Egy másik csodálatos hír:

Isten megerősít minket. Pecsétjével megjelölt, lefoglalt önmagának....waoo Smile A Szentlelket küldte foglalóként.

júl
13

Öröm

 "Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk."  Róm8,15-16

Írja Pál apostol a római levélben és hát ez milyen nagyon szuper!!! Isten szeretett gyermekének lenni nagyon nagyon csodélatos dolog. Ezeket a mondatokat olvasva nagyon boldog lettem, mert a hétköznapok viharai már már kezdték elfeledtettni azt, hogy Isten csodalatos gyermeke vagyok. Ilyen időszakokban gyakran belebonyolodok még az apróságokba is . De milyen jó olvasni ezeket a mondatokat es tudatosítani, hogy nem szolga vagyok és nem kell félnem, hanem az Atyához szaladnom, ha elestem és Nála keressem a vígasztalást.

júl
13

Szeretetről

 Pál apostol a leveleiben nagyon sokszor ír a szeretetről, a szeretet fontosságáról és hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, szeretettel viszonyuljunk embertársaink, testvéreink iránt.

"Testvéreim, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal,a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat mint saját magadat."  -  Gal5,13-14 -

júl
13

Ha nincs erőm

 Az egyetemem nagyon nehezen ment, sorba buktam el a vizsgákat és teljes kudarcnak éreztem magamat. Már nem volt erőm sem hitem fel állni. A Mécses közösség volt az amely megtartott és a testvérek által bátorítást és erőt adott. A közösség által mégjobben megismertem Isnent és az Ő igéjét. Akkor ott halottam egy igét, amely sok éven keresztül és mai napig is mélyen él a szívemben. Fil 4,13 "Mindenre képse vagyok abban, aki nekem erőt ad". Ezzel az igével fogtam neki nap minta nap a tanulásnak, és törekedtem hinni Isten segítségével, hogy fog menni. És ment is, napról napra győztesen jöttem ki a csatákból, és megtanultam azokat az anyagokat, melyeket máskor nme tudtam, melyek máskor csupa kudarcot okoztak. Meg szerettem tanulni, és nagyon élveztem.